Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.12.2016 r. odbyło się podsumowanie projektu „Każdy różny – wszyscy równi” realizowanego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Podsumowanie projektu „Każdy różny – wszyscy równi”

Dnia 20 grudnia 2016 r. w Restauracji Piastowska w Chojnie odbyło się podsumowanie projektu „Każdy różny – wszyscy równi” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015  – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Projekt zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W podsumowaniu projektu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie zaangażowani w realizację działań projektu oraz wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Polek – Bakalarczyk. Koordynator projektu mgr Małgorzata Limanówka wraz z pedagogami mgr Karoliną Kubowicz i mgr Aleksandrem Lizakiem przedstawili cele projektu i omówili prezentację ze zrealizowanych działań projektu.

Zaprezentowano również film podsumowujący działania projektu, który został nakręcony i zmontowany przez Jakuba Surowieckiego, ucznia klasy 3 b Liceum Ogólnokształcącego. Podczas spotkania nauczyciele i uczniowie wypełnili ankietę ewaluacyjną projektu.

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w realizację działań projektu oraz Jakubowi Surowieckiemu za profesjonalne zmontowanie filmu podsumowującego działania projektu.

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria