Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.12.2018 r. odbyła się konferencja „Podsumowanie projektów Razem Bezpieczniej”. Kaja Nowak z kl. II d LO i Gracjan Jasnos z kl. II TI laureatami konkursu plastyczno – multimedialnego „Tolerancja –jestem na TAK”.

KONFERENCJA “RAZEM BEZPIECZNIEJ” Konkurs „Tolerancja – jestem na TAK!”

 

            W dniu 20 grudnia 2018 r. w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie odbyła się konferencja pod hasłem „Podsumowanie projektów Razem Bezpieczniej”, podczas której zostały zaprezentowane wyniki działań przeprowadzonych w ramach projektu oraz  uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Tolerancja – jestem na TAK!”.

Konferencja rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych gości przez Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Waldemara Urbanika oraz Komendanta Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadinspektora Jacka Cegieły. W pierwszej części konferencji nastąpiło omówienie oraz prezentacja poszczególnych działań i badań realizowanych w ramach projektu. Podinspektor Marzena Maćkowiak – Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ogłosiła wyniki plebiscytu “Twój dzielnicowy”. Następnie pani dr Barbara Popiel, Dziekan Wydziału Nauk stosowanych WSH TWP w  Szczecinie zaprezentowała i omówiła wszystkie podjęte działania w ramach realizacji projektu “Młodzi bezpieczni: NIE dla patologii, TAK dla bezpieczeństwa nieletnich w  województwie zachodniopomorskim” oraz zaprezentowała wyniki badań społecznych w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej oraz zachowań i  stosunku mieszkańców regionu do przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych.

Kolejnym bardzo ważnym punktem konferencji było podsumowanie konkursu plastyczno – multimedialnego „Tolerancja –jestem na TAK!” organizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie wraz z partnerami, w ramach projektu “Edukacja dla dialogu międzykulturowego w województwie zachodniopomorskim”, który został dofinansowany w  2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy w postaci materiału filmowego lub pracy plastycznej na  temat szacunku i tolerancji dla innych osób, bez względu na ich pochodzenie, rasę, kolor skóry, religię, poglądy czy status społeczny. Komisja konkursowa wręczyła nagrody laureatom konkursu, wśród których znalazła się dwójka uczniów naszej szkoły: Kaja Nowak z  klasy II d LO oraz Gracjan Jasnos z kl. II TI.

W kategorii praca plastyczna – Kaja Nowak zajęła I miejsce za pracę pt. „Różni, ale tacy sami”.

 

 

W kategorii film – Gracjan Jasnos zajął II miejsce za film pt. „Kochaj. Pozwól Kochać”.

 

 Pani mgr Agnieszka Żyszkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego TWP, pogratulowała laureatom, doceniając ogromne zaangażowanie w realizację prac oraz filmów. Wszystkim uczestnikom dziękowała za udział w konkursie.

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria