Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20-21.10.2015 r. prowadzone były prelekcje nt. “Dopalaczy”.

 

W dniach 20 i 21 października 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się spotkania młodzieży z asystentem ds. nieletnich Komisariatu Policji w Chojnie, panią asp. sztab. Anną Przybylską i pedagogami szkolnymi, panią mgr Karoliną Kubowicz oraz panem mgr Aleksandrem Lizakiem.
W prelekcjach wzięli udział uczniowie z klas: I technikum informatycznego, I, II i III technikum hotelarstwa, I, II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych, I c i II abcd Liceum Ogólnokształcącego, III technikum budownictwa, I zasadniczej szkoły zawodowej.

Celem przeprowadzonych prelekcji było uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. W oparciu o prezentację multimedialną oraz materiał filmowy przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, prowadzący rozmawiali z młodzieżą na temat przyczyn, skutków oraz regulacji prawnych zażywania środków zastępczych – tzw. “dopalaczy”.
Dopalacze kradną życie! – to hasło przewodnie paktu społecznego przeciw dopalaczom, który został podpisany w dniu 29 lipca 2015 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Podpisanie paktu było inauguracją kampanii „Dopalacze kradną życie”.
Od lipca tego roku już ponad 1000 osób zatruło się dopalaczami. Oprócz działań policji, ukierunkowanych na zatrzymywanie osób rozprowadzających narkotyki, należy prowadzić działania profilaktyczne, uświadamiające zagrożenia dla zdrowia i życia jakie stanowi używanie środków zastępczych.
Serdecznie dziękujemy za współpracę w przeprowadzeniu spotkań z młodzieżą naszej szkoły asystentowi ds. nieletnich Komisariatu Policji w Chojnie, pani asp. sztab. Annie Przybylskej.

pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria