Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20 – 23.11.2018 r. gościliśmy w naszej szkole pracodawców z Anglii i z Malty w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program Erasmus +

Spotkanie z pracodawcami z Anglii i z Malty w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez  realizację zagranicznych staży” program Erasmus + w ZSP w Chojnie

 

W dniach od 20 do 23 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej szkole właściciela hotelu Bakehouse B&B w Sherborne Malcolma Heygate – Browne oraz właściciela sieci restauracji i  hoteli Uncle Matts Kitchen Matthew Pace wraz z partnerką biznesową. To partnerzy przyjmujący uczniów naszej szkoły z Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych na 4 – tygodniowe staże do  swoich firm w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez  realizację zagranicznych staży” program Erasmus + .

Podczas pobytu goście zostali zapoznani z bazą dydaktyczną naszej szkoły. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przedstawili charakterystykę kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, omawiając przedmioty zawodowe ujęte w czteroletnim programie nauczania, program praktyk zawodowych, przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zostały omówione korzyści stosowania Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i  szkoleniu zawodowym (ECVET), który jest inicjatywą Unii Europejskiej i ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (  świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się  przez  całe życie.

Goście przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas zawodowych. Pan Malcolm Heygate – Brown spotkał się z uczniami klas II i III Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Natomiast pan Matthew Pace z uczniami klas II i III Technikum Zawodowego w  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem warsztatów było omówienie tegorocznej oraz ubiegłorocznej praktyki zawodowej uczniów. Rozmawiano o  doświadczeniach, oczekiwaniach względem praktyk oraz planach zawodowych młodzieży. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji, zadając swoim gościom wiele pytań. Odgrywali scenki, podczas których mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych, interpersonalnych, obsługi klienta oraz pracy w zespole potrzebnej w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej.

Na spotkaniu z nauczycielami przedmiotów zawodowych zagraniczni przedsiębiorcy wymienili się spostrzeżeniami na temat umiejętności i zdolności wymaganych na rynku zagranicznym od młodych ludzi w branży hotelarsko – gastronomicznej. Podczas warsztatów dokonano ewaluacji pod kątem oceny mocnych i słabych stron osiągnięć uczniów podczas realizacji praktyk zawodowych w ramach realizacji programu Erasmus +.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z nauczycielami języka angielskiego, podczas którego omówiono problemy związane z przygotowaniem językowym przed  rozpoczęciem mobilności.

Pracodawcy z Malty w Siedzibie Filii Powiatowego Urzędu Pracy spotkali się  z  Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej, Doradcą zawodowym oraz  Pośrednikiem pracy. Podczas spotkania wymieniono się spostrzeżeniami na temat lokalnych rynków pracy oraz współpracy między Urzędem Pracy, a pracodawcami.

W czasie pobytu w Chojnie goście z Anglii i Malty mieli okazję odwiedzić restaurację „Piastowska” oraz restaurację „Makarun”, gdzie spotkali się z szefami kuchni tych restauracji. Spotkanie zagranicznych i lokalnych pracodawców miało na celu poznanie specyfiki funkcjonowania firm oraz wymianę poglądów i doświadczeń w prowadzeniu podobnych działalności.

Podczas kilkudniowej wizyty goście zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Chojnie, Berlinie oraz w Szczecinie.

Alicja Linkiewicz

linki

galeria