Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20-27.10.2015 r. nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w kursie szkoleniowym, który odbył się w ramach projektu „Health Education for Life” w Koszeg na Węgrzech.

Sprawozdanie z kursu szkoleniowego partnerów na Węgrzech w ramach projektu
„Health education for life”

            W dniach 20-27 października odbyło się spotkanie partnerów projektu „Health education for life” realizowanego przez Powiat Gryfiński, ZSP w Chojnie, Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie ze strony polskiej, miasto Köszeg, JurisichMiklos Gimnazjum w Köszeg, Stowarzyszenie Miast Partnerskich w Köszeg ze strony węgierskiej, a także region Konya, szkołę średnią i organizację pozarządową z Konya ze strony tureckiej. Kilkunastoosobowe grupy reprezentujące partnerów projektu spotkały się w Köszeg na Węgrzech w celu odbycia kursu szkoleniowego dotyczącego konstruowania materiałów do zeszytu ćwiczeń, który ma być kolejnym produktem intelektualnym projektu. Szkolenie było zorganizowane przez stronę węgierską.

Podczas kursu uczestnicy zdobyli wiedzę jak poprawnie konstruować różnorodne zadania, które znajdą się w opracowywanym na koniec projektu zeszycie ćwiczeń. W ramach szkolenia odbył się wykład pani profesor Agnes Tooth z Uniwersytetu Zachodnich Węgier i Wydziału Edukacji, który dał metodyczne podstawy opracowywania zadań.

W kolejnych dniach nauczyciele z Köszeg przeprowadzili warsztaty mające na celu wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez tworzenie przykładowych materiałów do zeszytu ćwiczeń.
Grupy prezentowały efekty swojej pracy, które były oceniane przez uczestników kursu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia kursu szkoleniowego „Przygotowanie i użycie zeszytu ćwiczeń” w ramach projektu „Health education for life”.

W trakcie wizyty na Węgrzech stworzono również możliwość obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli węgierskich. Młodzież mieszkająca w internacie Gimnazjum przygotowała dla uczestników kursu testy na temat zdrowego stylu życia, przeprowadziła szereg konkursów dotyczących edukacji prozdrowotnej oraz zaprezentowała swoje możliwości wokalne. Podczas pobytu uczestnicy kursu mogli także poznać kulturę i architekturę węgierską, zarówno w uroczym mieście Köszeg, jak i w stolicy – Budapeszcie, gdzie m.in. zwiedzano siedzibę Węgierskiego Parlamentu.

Ciekawym wydarzeniem w trakcie pobytu był doroczny jarmark Orsolia Day, w trakcie którego odbywały się imprezy kulturalne, prezentowano i kupowano lokalne specjalności kuchni i rękodzieła. Również grupa polska zaprezentowała specjalności narodowych produktów: wędlin, serów, miodu, dżemów, chleba, słodyczy. Polskie stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a degustowane produkty spotkały się z uznaniem.

W pożegnalny wieczór partnerzy projektu zaprezentowali narodowe pieśni i tańce. Uczestnicy projektu z Polski zaprosili do poloneza. Spotkanie w Köszeg stworzyło okazję do uzgodnienia zawartości produktu intelektualnego projektu – zeszytu ćwiczeń pod względem formy i treści oraz do wymiany dobrych praktyk. Wzmocniło międzynarodową współpracę i pozostawiło wiele niezapomnianych wrażeń.

linki

galeria