Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.02.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych ZSP w Chojnie

 

W dniu 21 lutego 2018 r. uczniowie, biorący udział w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Są to zajęcia praktyczne, realizowane przez przypisaną do szkoły w ramach programu, jednostkę wojskową, w tym wypadku 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Szkoła od wielu lat współpracuje właśnie z tą jednostką.

Z przyczyn niezależnych zajęcia odbywały się na obiektach ZSP w Chojnie, a tematyka przeprowadzanych zajęć dotyczyła szkolenia strzeleckiego oraz taktyki. Uczniowie ćwiczyli czynności przygotowawcze do strzelania oraz reakcje żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych. Dowiedzieli się, jakie czynności wchodzą w zakres przygotowania strzelania, doskonalili umiejętność składania i rozkładania broni oraz jej obsługi.

W ramach taktyki doskonalono reakcje żołnierza na kontakt ogniowy w terenie otwartym, reakcje żołnierza na kontakt w terenie zurbanizowanym oraz umiejętność zerwania kontaktu w sekcji dwuosobowej.

Warto podkreślić, że w czasie zajęć wykorzystywany był sprzęt – zakupiony w ramach dotacji MON dla klas uczestniczących w programie, a więc kamizelki taktyczne, hełmy, atrapy broni oraz przepisowe umundurowanie. Zajęcia zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem ze strony jednostki, której kadra wkłada duży wysiłek w realizację programu. Uczniowie podkreślali, że zajęcia były ciekawe, a wykorzystywany sprzęt jeszcze bardziej je  uatrakcyjnił. Dopisała także pogoda, co było istotne, gdyż całość zajęć odbywała się  na  powietrzu.

 

 

mgr Marek Bednarz

linki

galeria