Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.03.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy klas mundurowych

 

W dniu 21 marca 2018 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, biorący udział w programie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Zajęcia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez MON, przeprowadzane są przez kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Szkoła współpracuje z jednostką od 10 lat uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez 5 Pułk oraz zapraszając jego przedstawicieli. Zajęcia organizowane w marcu odbywały się na terenie szkoły i  dotyczyły realizacji takich bloków tematycznych jak: terenoznawstwo, taktyka oraz  musztra.

Po zbiórce uczniów i przywitaniu nastąpił podział na grupy szkoleniowe oraz przydział do  poszczególnych instruktorów na punktach nauczania. Zajęcia tradycyjnie odbywały się  metodą rotacji. W ramach szkolenia z musztry uczniowie ćwiczyli umiejętność oddawania honorów w marszu, bieg i zatrzymanie, zwroty oraz przemarsz całością pododdziału.

Doskonalono marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz występowanie z drugiego oraz  kolejnych szeregów. Kolejny punkt nauczania dotyczył terenoznawstwa i orientowania się w terenie bez mapy, przy pomocy różnych obiektów w terenie i ich cech charakterystycznych.

Ćwiczono określanie kierunków stron świata różnymi metodami oraz określanie odległości w  terenie. Do zajęć wykorzystywano m.in. zegarek, linijkę, metodę na oko oraz kompasy. Kolejny blok zajęć dotyczył taktyki. Utrwalano działania podczas marszu, stosowanie różnych szyków patrolowych czy marszowych oraz realizację zadań taktycznych przez  pojedynczego żołnierza oraz sekcję.

Na koniec zajęć przeprowadzono zaliczenie z tematyki zrealizowanej w czasie zajęć, wyróżniono uczniów najlepiej ćwiczących oraz omówiono zrealizowaną tematykę.

Kolejne zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

 

mgr Marek Bednarz

linki

galeria