Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.03.2019 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 

21marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z kl. I TI, I bd LO, II BI, III BI, III  MPS, II b LO, III abd LO.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i  Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz  Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

“Kangur Matematyczny” ma charakter jednorazowego testu, który zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do  każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest  poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za  odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W czasie trwania konkursu nie  wolno korzystać z kalkulatora.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili: Magdalena Bielanin z kl. III b LO i  Oskar Klęczar z kl. I b LO. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w  składzie mgr Agata Motyl i mgr Emilia Skrzypa.

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymał w dniu konkursu nagrodę uczestnictwa w  postaci kuli – breloczka. Komitety Regionalne przyznają następujące nagrody: nagrody dla  laureatów Konkursu, nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie, nagrody za  wyróżnienie. Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.

Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród zostanie przekazana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie 5 tygodni od daty konkursu. Pozostaje już tylko cierpliwie czekać na wyniki.

Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

linki

galeria