Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.04.2022 r. „Dni Otwarte” dla ósmoklasistów

Dni Otwarte w ZSP w Chojnie

 

W dniach 21, 22 oraz 26 kwietnia 2022 r. organizowaliśmy w naszej szkole „Dni Otwarte” dla szkół podstawowych. Na zaproszenie odpowiedziały okoliczne szkoły podstawowe. Gościliśmy uczniów klas ósmych ze szkół w Krzymowie, Nawodnej, Moryniu, Cedyni, Chojnie, Grzybnie, Piasku, Czelinie, Zielinie, Trzcińsku-Zdroju wraz z opiekunami oraz indywidualnie ze Swobnicy i Mieszkowic. Łącznie odwiedziło naszą szkołę 340  uczniów. Przybyłych gości powitała pani dyrektor Adriana Salamończyk oraz pani Dorota Szwiec.

Program „Dni Otwartych” był bardzo bogaty. Pani Dorota Szwiec przedstawiła kierunki i  zawody proponowane w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023, zapoznała młodzież z  ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz jako doradca zawodowy udzielała konsultacji związanych z wyborem szkoły. Uczennice Kinga Woźniak i Zuzanna Biel zaprezentowały działalność „Błękitnego Patrolu”, pokazując między innymi jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ósmoklasiści zostali poczęstowani rogalikami, które przygotowali uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Zarzyckiej.

Kolejnym punktem „Dni Otwartych” było zwiedzanie szkoły, możliwość krótkiej obserwacji lekcji na pracowniach szkolnych. Ósmoklasiści zostali zapoznani z „Praktykami zawodowymi za granicą”, które w formie prezentacji multimedialnej przedstawił koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie – pan Janusz Salamończyk. Młodzież była bardzo zainteresowana możliwością rozwoju i doskonalenia, jakie niesie za sobą uczestnictwo w stażach zagranicznych. Nowością podczas „Dni Otwartych” było zaangażowanie nie tylko zespołu do spraw promocji, ale uczniów naszej szkoły, którzy jeszcze tak niedawno zastanawiali się nad wyborem szkoły. Goście byli bardzo zadowoleni z tego, że  ich  rówieśnicy tak ciekawie opowiadali o kierunkach i bazie szkoły. Uczniowie wspomagający zespół do spraw promocji świetnie spisali się również podczas „Dni Otwartych” 26 kwietnia 2022 r., gdy gościliśmy uczniów SP w Trzcińsku-Zdroju. Tego dnia uczeń Piotr Podniesiński z klasy 2 ac LO, wraz z panią Andżeliką Szkuciak i panią Gabrielą Lasowską, zaprezentował propozycje naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023.

Dużym zaangażowaniem w promocję szkoły wykazali się uczniowie: Hubert Kropielnicki z  klasy 2ac LO, Hubert Kowalski z klasy 2 BI, Aleksandra Kowalska z klasy 3 HŻp, Wiktoria Kwaśniak z klasy 2 ac LO, Hanna Jońca z klasy 2 ac LO. Ogromny wkład, w  atrakcyjność „Dni Otwartych”, wnieśli uczniowie kl. 3 acp LO, którzy każdej grupie kończącej zwiedzanie zaprezentowali pokaz musztry wojskowej. W pokazie wzięli udział: Barylski Maciej, Biernacka Oliwia, Głuszakiewicz Filip, Kaczmarek Bartosz, Kiniorska Patrycja, Natkański Kacper, Noworolnik Szymon, Pajestka Kamil, Rzeszowski Kacper, Stasiak Katarzyna, Szybowski Natan, Wirżyk Jakub i Wrona Dominik.

„Dni Otwarte” w ZSP to duże przedsięwzięcie, które zespół do spraw promocji szkoły realizował przy współpracy wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Bardzo wszystkim dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

Zespół do spraw promocji szkoły

linki

galeria