Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.04.2023 r. sprzątaliśmy Chojnę w ramach akcji „#Sprzątamy dla Polski”.

Sprawozdanie z akcji „Sprzątamy dla Polski”

 

 21 kwietnia 2023 r.  uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wzięli udział w V edycji akcji „#Sprzątamy dla Polski”,  której celem było pielęgnowanie postaw patriotycznych poprzez dbanie o lokalne środowisko naturalne oraz odpowiedzialność za wspólne dobro.

Organizatorem akcji było Stowarzyszenie „Dla Polski”. Inicjatywa wsparta była przez kampanię informacyjną w mediach społecznościowych, a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

Uczniowie pod opieką nauczycieli zbierali śmieci na publicznych terenach zielonych w Chojnie, m.in. przy murach obronnych, w parkach, na placach zabaw, na terenach zielonych, wzdłuż ulic. Akcja odbyła się w porozumieniu z Panią Burmistrz Chojny.

Zebrane selektywnie śmieci zostały umieszczone w odpowiednich pojemnikach  na odpady. Całe przedsięwzięcie odbyło się z zachowaniem przepisów bhp, w nadzwyczaj radosnej i sprzyjającej integracji uczniów atmosferze.

W akcji pod opieką nauczycieli wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz  klas pierwszych i drugich Technikum. Udział w akcji „Sprzątamy dla Polski” miał wpływ na kształtowanie świadomej postawy ekologicznej wśród uczniów oraz zwrócił uwagą na poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Młodzież, jak zawsze, uczestniczyła w akcji sprzątania z zaangażowaniem, a więc efektywnie.

 mgr Joanna Rogacewicz

linki

galeria