Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.06-6.07.2021 r. obyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021

W terminie od 21 czerwca 2021 r.  do 6 lipca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do egzaminu przystąpili tegoroczni absolwenci Technikum Zawodowego, Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I stopnia oraz uczniowie klas 3 Technikum Zawodowego. Egzamin składał się z dwóch  części: pisemnej i praktycznej.

technik informatyk

technik informatyk

technik usług gastronomicznych

technik usług gastronomicznych

W technikum przeprowadzono egzaminy z kwalifikacji:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,

– TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

– TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji,

– TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

– EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

– EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,

– BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,

– E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W branżowej szkole I stopnia przeprowadzono egzaminy z kwalifikacji:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów,

– AU.20. Prowadzenie sprzedaży,

– MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

– MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi z części pisemnej i 75 % z części praktycznej. Na wyniki egzaminów czekamy do 31 sierpnia 2021r.

 

 

 

linki

galeria