Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.10.2015 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś.”

Napoleon Hill

 

Warsztaty  edukacyjno – zawodowe

21 października 2015 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej odbyły się warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji   i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie panią       Sylwię Hantz.  W warsztatach uczestniczyły klasy maturalne.

Celem warsztatów było stworzenie warunków do rozpoznania i zaprezentowania   mocnych stron, uzdolnień i talentów uczniów oraz wskazanie młodzieży konieczności rozpoznania swoich predyspozycji jako ważnego czynnika planowania swojej kariery zawodowej. Podczas zajęć uczniowie wypełniali testy, których wyniki  były omawiane  i interpretowane  pod kątem predyspozycji i  zainteresowań zawodowych.

Prowadząca warsztaty przybliżyła uczniom zawód doradcy zawodowego, omawiając rolę  doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej ucznia.
Młodzież została zapoznana również z aktualną sytuacją na rynku pracy, poznała tzw. zawody przyszłości  oraz  metody aktywnego poszukiwania pracy.
Zajęcia dały możliwość uczniom poznania etapów kariery zawodowej  i swoich szans na rynku pracy.

 Spotkanie z doradcą zawodowym to także zajęcia praktyczne, przygotowujące młodzież  do świadomego zaplanowania przyszłej drogi zawodowej.
Uczniowie omawiali pojęcia związane z kompetencjami zawodowymi, swoimi  mocnymi i słabymi stronami, oczekiwaniami względem przyszłej pracy, wymaganiami pracodawców oraz przygotowaniami do  rozmowy kwalifikacyjnej.

Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery”. Ważne jest więc upowszechnianie nie tylko w ramach tego przedsięwzięcia  roli  doradcy zawodowego w prowadzeniu  ucznia właściwą drogą edukacyjno – zawodową, aby nigdy nie zapominał jak ważne jest dążenie do celu i rozwijanie swoich pasji oraz  zainteresowań.

 

Doradca zawodowy
mgr Dorota Szwiec

linki

galeria