Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.11.2022 r. odbyły się warsztaty literackie klasy 1 a LO z poetką Dorotą Dobak-Hadrzyńską.

Warsztaty literackie z poetką Dorotą Dobak-Hadrzyńską

 

21 listopada 2022 r., w sali konferencyjnej ZSP w Chojnie, odbyły się warsztaty literackie z chojeńską poetką Dorotą Dobak-Hadrzyńską. Pani Dorota jest informatykiem z  zawodu, poetką z zamiłowania. Swoje dotychczasowe życie i pracę związała z powiatem gryfińskim. Rymuje zarówno wiersze dla dzieci, jak i lirykę dla dorosłych. Jest autorką sztuk teatralnych oraz teksów piosenek. Jej utwory ukazywały się na łamach prasy ogólnopolskiej, a  także regionalnej: „Gazety Wyborczej”, „Kuriera Szczecińskiego” i „Głosu Szczecińskiego”. Wydała kilkanaście autorskich tomików poezji. Jej wiersze znaleźć można w licznych antologiach i almanachach. Jest autorką wiersza „Modlitwa poranna”, zamieszczonego w  wydanej we Wrocławiu antologii „Cud, który trwa. Poecie papieżowi – poeci”, wydanej w  25. rocznicę pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.

W warsztatach literackich udział wzięli uczniowie klasy 1 a LO. Na początku spotkania pani Dorota opowiedziała o swojej pracy pisarskiej, życiu prywatnym, planach na przyszłość, pomysłach na kolejne tomiki poezji. Autorka przeczytała również kilka swoich wierszy i  limeryków. Udzieliła kilka wskazówek dotyczących pisania. Następnie zaprosiła przyszłych pisarzy do wspólnego tworzenia limeryków oraz wierszy, na co uczniowie chętnie odpowiedzieli.

Zajęcia warsztatowe to przede wszystkim praktyczne ćwiczenia, uaktywniające kreatywność, ale też wspaniała zabawa. Młodzież dowiedziała się w jaki sposób wzbudzać emocje w  czytelniku, jak tworzyć metafory i bawić się słowem, jak przelewać swoje przemyślenia i  odczucia na papier, w jaki sposób tworzyć symbole w tekście. Na zakończenie spotkania młodzież zaprezentowała efekty swojej pracy oraz podziękowała pani Dorocie Dobak-Hadrzyńskiej za spotkanie.

Warsztaty były częścią projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa. Zajęcia grupowe stały się doskonałą okazją do ujawnienia indywidualnych umiejętności, pomysłowości, talentów, a także wymiany doświadczeń.

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria