Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.12.2015 r. członkowie Klubu Douzelage podarowali prezenty dzieciom imigrantów z Syrii i Afganistanu, mieszkającym w Schwedt.

Z WIZYTĄ U IMIGRANTÓW

21 grudnia 2015 r. w Schwedt (Niemcy) odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Europejskiego Douzelage działającego w  ZSP w Chojnie z rodzinami imigrantów z Syrii i Afganistanu mieszkających w Schwedt.
O godzinie 13:15 czwórka członków Klubu zebrała się przed budynkiem naszej szkoły, skąd pod opieką nauczycieli  J. C. Salamończyka, N. Oleśkowa  wyruszyliśmy do Schwedt na spotkanie z dziećmi imigrantów.

Przy budynku szkoły w Schwedt zostaliśmy serdecznie przywitani przez Hartmuta Knispela, koordynatora do spraw imigrantów. Pan Knispel zaprosił nas do środka, gdzie w małej sali czekały już rodziny z dziećmi. Zostaliśmy skierowani do stołu i mogliśmy zjeść słodki poczęstunek. Wtedy imigrantom zostały złożone życzenia świąteczne. Głos zabrał również przewodniczący chojeńskiego Stowarzyszenia Douzelage i opiekun naszego Klubu pan J. C. Salamończyk. Gdy życzenia dobiegły końca, mogliśmy rozdać upominki przygotowane dla najmłodszych. Dzieci bardzo się ucieszyły, niektóre tuż po rozpakowaniu prezentu zakładały czapki i szczęśliwe pokazywały je rodzicom. Gdy już każde z  pięćdziesięciorga dzieci otrzymało swój upominek, zaproponowano nam kawę i  herbatę.

Po poczęstunku zostaliśmy pożegnani w nadzwyczaj wzruszającej atmosferze. Wszystko przebiegło pomyślnie. Zakup prezentów był możliwy dzięki staraniom członków Klubu Europejskiego Douzelage, którzy piekli ciastka na coroczną akcję zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na cel charytatywny. W tym roku były to właśnie podarunki dla dzieci imigrantów ze Schwedt i paczki dla dzieci potrzebujących z naszego środowiska.

Marcelina Żarkowska,
Klub Europejski Douzelage

linki

galeria