Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.12.2022 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w debacie „Miejsce, w którym żyję”.

Strategia Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego

Debata z młodzieżą Miejsce, w którym żyję

 

21 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury w Chojnie, odbyła się debata pod hasłem “Miejsce, w którym żyję”. Debata odbyła się z inicjatywy Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, a koordynatorami byli eksperci Związku Miast Polskich, pani Lucyna Maury i pan Piotr Guzek. Uczestnikami debaty byli uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu gryfińskiego z Mieszkowic, Gryfina oraz Chojny. Celem debaty było przedstawienie przez młodzież swojego spojrzenia na sytuację, która panuje w regionie.

Podczas spotkania poruszono kwestie tożsamości regionalnej i problemy, z którymi młodzież boryka się w życiu codziennym. Uczestnicy dyskutowali i wymieniali się spostrzeżeniami na temat wizji przyszłości regionu oraz najbardziej problematycznych kwestii, dotykających naszą młodzież. W trakcie spotkania powstała mapa myśli, która zawierała pomysły na zmiany, proponowane przez uczestników.

Spotkanie zakończyło się analizą ankiet, przeprowadzonych w szkołach, porównaniem odpowiedzi uczniów naszego regionu z odpowiedziami uczniów z innych części Polski. Wyniki debaty staną się materiałem źródłowym do prac nad Strategią Powiatu Gryfińskiego. Przedstawiciele naszej szkoły wykazali się podczas debaty aktywnością i wspólnie wywnioskowali, że była ona bardzo owocna.

Po zakończeniu debaty, uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Kościoła Mariackiego w Chojnie. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Gabrieli Lasowskiej.

 

Piotr Podniesiński, kl. 3 ac LO

Mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria