Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21-25.03.2022 r. w Velenje, w Słowenii odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ‘Game Based Learning For Development Of Problem Skills’.

Konferencja szkoleniowa (LTT) w ramach projektu

„Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”

21-25 marca 2022 r. Velenje, Słowenia

 

 

W dniach od 21. do 25.03 2022 r. w Słowenii, w miejscowości Velenje, grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyła  w mobilności w ramach przedsięwzięcia „Game Based Learning (GBL) and Problem Solving” z programu Erasmus +. Oprócz uczniów z Polski uczestnikami projektu była młodzież z Turcji, Rumunii, Portugalii oraz Słowenii. Pobyt rozpoczęliśmy od gier integracyjnych oraz zwiedzania miasta i okolic. Pod koniec pierwszego dnia poznaliśmy cele i plan pobytu.

Drugiego dnia część uczestników udała się na wycieczkę do Słoweńskiego Muzeum Górnictwa. Spacerując wyrobiskami kopalni mogliśmy poznać jej historię, oraz przeżyć symulację wypadku górniczego. Skosztowaliśmy również posiłek, przypominający ten, który górnicy spożywali w dawnych czasach. Na popołudniowych zajęciach pracowaliśmy w międzynarodowych grupach. Naszym zadaniem było odnalezienie rośliny znajdującej się na otrzymanym zdjęciu. Następnie musieliśmy zebrać informacje na temat tej rośliny oraz wykonać prezentację promującą wymyślony przez nas lek, zawierający daną roślinę.

Trzeciego dnia zostaliśmy oprowadzeni po miejscowym gimnazjum. Tego dnia każda z grup, w formie prezentacji multimedialnej, prezentowała swój kraj – położenie, historię, tradycje, symbole. Mieliśmy również okazje poznać system nauczenia obowiązujący w Słowenii. Po południu odbyły się rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Gry odbywały się w międzynarodowych grupach.

Kolejnego dnia rozwiązywaliśmy zagadki o różnych poziomach trudności oraz wzięliśmy udział w grze miejskiej. Gra polegała na zlokalizowaniu konkretnych miejsc oraz udokumentowaniu ich na zdjęciu.

Piątego dnia, w godzinach porannych, kolejna z grup udała się do Muzeum Górnictwa. Na zajęciach popołudniowych odbył się wielki finał, który miał za zadanie wyłonić zwycięską grupę uczestników. Naszym zadaniem było wymyślenie jak najciekawszego hasła promującego projekt oraz opublikowanie go wraz z ciekawym zdjęciem na różnych portalach społecznościowych. Zwycięską okazała się grupa 6, która została nagrodzona pucharami.          W drużynie tej było dwóch uczniów z Polski. Na zakończenie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Uczestnicy mobilności: Oliwia Będzak, Joanna Bławat, Fabian Kiciński

linki

galeria