Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21.-27.11. 2021 r. w ramach przedsięwzięcia „Zdrowie na pierwszym planie”, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, program PO WER, dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w mobilności w Kőszeg, na Węgrzech.

Przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”
w Kőszeg na Węgrzech

 

W dniach 21.11 – 27.11 2021 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywało w Kőszeg (Węgry), gdzie wzięli udział w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – przedsięwzięcie „Zdrowie na pierwszym planie”.

Celem przedsięwzięcia było porównanie edukacji zdrowotnej w Polsce i na Węgrzech oraz  integracja młodzieży obu państw. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych. Następnie przedstawiliśmy naszym gospodarzom prezentację o Polsce i  porównaliśmy systemy edukacji naszych krajów. Kolejne prezentacje zestawiły poziom edukacji zdrowotnej w obu krajach. Na tym zakończyliśmy dzień pierwszy.

Drugi dzień projektu rozpoczęliśmy od przedstawienia wpływu COVID-19 na młodzież. Następnie zgodnie z programem pokazaliśmy możliwości platformy edukacyjnej healthedu. Po  zajęciach udaliśmy się na zwiedzanie zamku w Kőszeg. Następnie po lunchu pojechaliśmy na  wycieczkę do pobliskiego miasta Szombathely. Razem z przewodnikiem zwiedziliśmy zabytki miasta, spróbowaliśmy regionalnych dań i zobaczyliśmy panoramę miasta z perspektywy diabelskiego młyna.

Kolejny pracowity dzień projektu poświęcony był warsztatom na temat uzależnień i sposobom jak im zapobiegać. Warsztaty odbyły się w grupach mieszanych, co wspomogło integrację. Następnie w parach mieszanych rozwiązywaliśmy zadania zawarte w przedstawionym zeszycie ćwiczeń. 25.11.2021 r. pokazaliśmy jak stworzyć ćwiczenia na przedstawionej wcześniej platformie.

Każdy z nas przygotował wybrane przez siebie ćwiczenie, współpracując w parze z osobą z  Węgier. Następnie zaprezentowaliśmy rezultaty naszych działań. Po posiłku, razem z naszymi rówieśnikami, wzięliśmy udział w grze miejskiej, która polegała na odnajdywaniu punktów w  mieście i wykonaniu zdjęcia potwierdzającego wykonanie zadania.

Ostatniego dnia podsumowaliśmy cały pobyt. Po podsumowaniu wykonaliśmy ćwiczenia, wcześniej przez nas przygotowane. Na koniec podziękowaliśmy za gościnę i miło spędzony czas. Wieczorem wszyscy udaliśmy się na uroczystą pożegnalną kolację.

Czas spędzony w Kőszeg przebiegł pracowicie, ale w miłej atmosferze, zapewniając nam przeżycie niezapomnianych chwil z naszymi rówieśnikami.

Julia Barylska, kl. 2 ac LO

Wiktoria Saskowska, kl. 4 TH

linki

galeria