Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

21 – 28.10.2016 r. odbyły się szkolne konkursy o oszczędzaniu.

Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów o oszczędzaniu

    W ramach akcji „Tydzień dla Oszczędzania 2016”, która zorganizowana została w naszej szkole w dniach 21 – 28.10.2016 r., odbyły się konkursy związane z oszczędzaniem oraz wiedzą z  zakresu ekonomii.
Konkurs „Oszczędzanie to takie proste” był adresowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie mieli za zadnie wykonać plakaty o tematyce oszczędzania. Prace należało złożyć do dnia 21 października do pani Emilii Skrzypy.
Zwycięzcami konkursu została klasa II WZ, której wychowawcą jest pani mgr Barbara Zubala.

Kolejną formą rywalizacji na płaszczyźnie ekonomii i oszczędzania była Olimpiada „Wiedzy o  Ekonomii”, połączona z grą „Postaw na Ekonomię”. Olimpiada odbyła się 24 października 2016 r., natomiast gra „Postaw na ekonomię” zorganizowana została dnia 27 października. Przedsięwzięcie kierowane było do uczniów klas 1 i 2 LO oraz 1, 2 i 3 TZ i TB. Olimpiada opierała się na wiedzy z zakresu ekonomii, znajomości związków frazeologicznych związanych z  pieniędzmi oraz umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie z poszczególnych klasy, w  wyniku losowania, utworzyli drużyny, które miały do wykonania określone zadania: rozwiązać test jednokrotnego wyboru, dopasować wyrazy do ich znaczeń oraz odgadnąć jak  największą ilość związków frazeologicznych przy pomocy kalamburów. Kontynuacją olimpiady była gra „Postaw na ekonomię”, gdzie uczniowie w tych samych grupach, mogli wykazać się znajomością ekonomii oraz umiejętnością posługiwania się wiedzą pod presją czasu. Należało rozdysponować 50 punktów na 4 odpowiedzi, z których jedna musiała pozostać niewybrana.

Nad przebiegiem Olimpiady „Wiedzy o ekonomii” czuwała komisja konkursowa w składzie: pani mgr Barbara Zubala, pani mgr Emilia Skrzypa oraz pani mgr Edyta Daszkiewicz, natomiast podczas gry w skład jury weszły następujące osoby: pani mgr Barbara Zubala, pani mgr Emilia Skrzypa oraz Klaudia Pokrywka – uczennica klasy 2b LO. Po posumowaniu wyników z obu części zostało wyłonione pierwsze miejsce, które należało do drużyny w składzie: Agata Majewska ( kl. 2d LO), Wiktoria Borowiec ( kl. 1TH), Maciej Ogonowski ( kl.2TB) i Patryk Werwiński ( kl.3TH).

 

Zwycięzcom gratulujemy!
mgr Emilia Skrzypa

linki

galeria