Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.02.2018 r. reprezentacja ZSP w Chojnie zajęła I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie.

XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

 

W dniu 22 lutego 2018 r. odbył się po raz XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Honorowym Patronatem konkurs objął po raz szósty prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę – wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku uczestniczyli gimnazjaliści ze szkoły w Cedyni, Chojny i Widuchowej oraz pierwszoklasiści z ZSP Nr 2 w Gryfinie i ZSP w  Chojnie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw naszego kontynentu.

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test, w drugim zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy: historycznej, geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, w tym głównie Unii Europejskiej, zabytków, języków, walut, potraw i znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część była bardzo ciekawa, mogliśmy posłuchać muzyki na żywo, spróbować wypieków kuchni holenderskiej, ukraińskiej i  hiszpańskiej.

Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, pani Krystyna Leddin – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz pan Kazimierz Komorzycki – reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego. Po podliczeniu punktów komisja ogłosiła wyniki oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu:

I miejsce – drużyna z ZSP w Chojnie, w składzie: Natalia Ziembowska, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski ( opiekun p. Gabriela Lasowska),

II miejsce – drużyna gimnazjalistów z Widuchowej w składzie: Małgorzata Mlak, Adam Madej, Wojciech Rogalski ( opiekun p. Irena Chęś),

III miejsce – drużyna gimnazjalistów z Cedyni w składzie: Marta Pięknik, Michał Sobiś, Jakub Wojtasik ( opiekun p. Renata Misiura).

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria