Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.03.-06.06.2022 r. uczniowie ZSP w Chojnie uczestniczyli w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych w ramach projektu grantowego „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Realizacja projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Od 22 marca do 6 czerwca 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych w ramach projektu grantowego „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”.

Celem pięciogodzinnych warsztatów, prowadzonych przez psychologa i zrealizowanych w 24 klasach ZSP w Chojnie, było niwelowanie negatywnych skutków spowodowanych nauką zdalną uczniów podczas COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów. Zajęcia warsztatowe miały na celu odbudowanie relacji rówieśniczych i społecznych, kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami oraz odnajdywanie się w trudnych sytuacjach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie był realizatorem projektu ze strony Powiatu Gryfińskiego, który złożył wniosek o przyznanie grantu, a następnie podpisał umowę z Województwem Zachodniopomorskim o powierzenie grantu na realizację projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria