Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu „Aktywna tablica”

 

22 maca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. W tym dniu, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się w klasie 2  abd  LO lekcja otwarta z języka angielskiego. Lekcję, z wykorzystaniem produktów intelektualnych projektu Health education for life: platformy oraz zeszytu ćwiczeń, poprowadziła pani Joanna Gorska – Hamkało. W lekcji, w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, uczestniczyli nauczyciele języków obcych z I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, jak również e – koordynator działań w zakresie stosowania TIK w szkole – p. Małgorzata Limanówka.

Zajęcia z języka angielskiego zapoczątkowały cykl ćwiczeń, mających na celu przedyskutowanie z młodzieżą, co można zrobić, aby być sprawnym, a nie grubym (ang. fit or  fat?) oraz czym się kierować, aby kompleksowo dbać o swoje zdrowie.

Podczas wideokonferencji zaprezentowano możliwości platformy oraz zeszytu ćwiczeń. Poza materiałami z projektu Wychowanie zdrowotne na całe życie wykorzystano: różne funkcje programu Microsoft Teams, narzędzie MakerMoon, generator tekstu http://www.yodaspeak.co.uk/. Na platformie Wakelet udostępniono nauczycielom kolekcję materiałów do zajęć oraz dodatkowych ćwiczeń, związanych z poruszaną tematyką, wykorzystujących narzędzia: Quizlet, Kahoot, Wordwall.

Zajęcia były doskonałą okazją do utrwalenia dotychczas przerabianych treści językowych oraz zapoznania się z nowymi zagadnieniami, refleksji nad szeroko pojętym zdrowiem. Umożliwiły wykorzystanie wielu ciekawych narzędzi IT oraz dzielenie się dobrymi praktykami.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

linki

galeria