Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.04.2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” XXX edycja

 

22 kwietnia 2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs ze względu na decyzję CKE, dotyczącą próbnych egzaminów ósmoklasisty, został przesunięty z 18 marca na 22 kwietnia.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i  Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, a patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Główną ideą konkursu „Kangur Matematyczny” jest  sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który zawiera 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Czas przeznaczony na zadania konkursowe to 75 minut. Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W tym roku, ze względu na ograniczenia obowiązujące w całym kraju, konkurs mógł być przeprowadzony stacjonarnie oraz zdalnie. W naszej szkole konkurs odbył się  stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego i zdalnie. Do konkursu w formie stacjonarnej przystąpiło sześć osób, a w formie zdalnej 5 osób.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili Monika Strelczuk z kl. 2 abd LO i Filip Rosochacki z kl. 2 bdp LO.

Uczniowie w formie zdalnej, po otrzymaniu drogą elektroniczną testu i kodu dostępu do pliku z zadaniami, wypełniali go w czasie 90 minut i przesyłali drogą mailową do szkolnego organizatora konkursu. Koordynator w dniu 26.04.2021 r., po otrzymaniu hasła, mógł uzyskać informację o sumie punktów. Zgodnie z regulaminem Konkursu – uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się dyplomów i nagród, a wskazani przez szkolnego koordynatora konkursu otrzymują upominki.

Wyniki konkursu stacjonarnego zostały ogłoszone 29 maja 2021 r. Najwięcej punktów w  szkole i w kategorii Student (3L) uzyskał Hubert Kwiecień z kl.3 TI. Najbliżej wyróżnienia była Monika Strelczuk z kl. 2 abd LO, która zdobyła najwięcej punktów w  kategorii Student (2L). W kategorii Junior (II) najwięcej punktów w szkole uzyskała Nikola Hołota z kl. 2 HŻp.

Ponadto każdy z uczestników konkursu otrzymał upominek w postaci układanki przestrzennej w  formie breloczka.   Miłośnikom matematycznych łamigłówek dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

linki

galeria