Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.04 – 28.04.2018 r. czworo nauczycieli przedmiotów budowlanych uczestniczyło w szkoleniu na Malcie w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” ERASMUS +.

Szkolenie  kadry nauczycieli  na Malcie w ramach  projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” ERASMUS +

 

 W dniach od 22.04 – 28.04.2018 r. czworo nauczycieli przedmiotów budowlanych uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej.  Mobilność  odbywała się w formie „job-shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć  w firmie budowlanej „Bilom”.

Celem projektu było podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.

W poniedziałek miało miejsce  spotkanie ze współwłaścicielem firmy Bilom p. Gilbertem Budeja, z którym odwiedziliśmy 9 placów budowy.  Zapoznaliśmy się ze sposobem realizacji  prowadzenia inwestycji oraz specyfiką rynku budowlanego na Malcie. Na jednej z budów gdzie nasi uczniowie odbywali praktykę zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy, wykorzystaniem nowych technologii, specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym na budowie. W trakcie job shadowing zapoznaliśmy się z zakresem usług świadczonych przez firmę oraz posiadanymi zasobami.

Następnym punktem szkolenia była obserwacja zajęć praktycznych uczniów klasy III TB. Uczniowie  wykonywali między innymi  montaż i demontaż szalunków stropowych, demontaż ścian z bloczków betonowych,  oraz wykonywali montaż   zbrojenia. Również obserwowaliśmy czy uczniowie wykonują pracę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ostatnim dniu pobytu zwiedziliśmy wiele atrakcyjnych miejsc turystycznych  na Malcie,  doskonaląc naukę języka angielskiego z panem Charlot. Zobaczyliśmy Błękitną Grotę położoną nad brzegiem urwistego wybrzeża,  Marsaxlokk – wieś rybacką, w której można było podziwiać malownicze krajobrazy oraz kolorowe łodzie. Zwiedziliśmy również Medinę dawną stolice Malty, która urzekła nas swymi wąskimi uliczkami i starożytną architekturą.

      Udział w mobilności był dla nas ciekawym  i nowym doświadczeniem. Przyczynił się do poszerzenia wiedzy  i zdobycia praktycznych umiejętności istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonalił  nasze umiejętności językowe,  zapewnił wzrost kompetencji społecznych i kulturowych. Zwiększył naszą pewność siebie i zmotywował do udziału w kolejnych mobilnościach.

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych

linki

galeria