Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.05.2018 r. uczniowie klas mundurowych o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w II Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

II Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

W dniu 22 maja 2018 roku uczniowie klas mundurowych o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w II Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego, której Organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Założeniem konferencji było spotkanie nauczycieli prowadzących tzw. „klasy mundurowe”, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie płaszczyzny do wzajemnej współpracy, w  tym  również z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dowódcą 5  Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Konferencja miała charakter „podróży historycznej”, a jej celem było zapoznanie uczniów z historią walk Państwa Polskiego o Pomorze Zachodnie oraz walk o Szczecin w  ramach „Operacji Berlińskiej” podczas II Wojny Światowej.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pierwszym punktem tej lekcji historii było spotkanie wszystkich uczestników w miejscowości Chlebowo, gdzie zostaliśmy zapoznani z przebiegiem przygotowań 65 i 70 Armii do  „Operacji Odra” oraz przebiegiem samej operacji w rejonie Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem forsowania Odry. Przybliżona została nam również historia pomnika „Artylerzystów”.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kolejnym punktem konferencji był przejazd do m. Kamieniec, w której dowiedzieliśmy się  jak przebiegały walki o rozszerzenie przyczółka w dniach 16 – 29 kwietnia 1945 r. Mieliśmy również czas na integrację i wymianę wzajemnych doświadczeń przy smacznej wojskowej grochówce.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Następnie udaliśmy się na Plac Solidarności do Muzeum Narodowego w Szczecinie „Centrum Dialogu Przełomy”, gdzie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Ofiar Grudnia 1970 r.”, zapoznanie z wystawą muzeum oraz zakończenie konferencji.

W konferencji wzięło udział łącznie 101 uczniów z dziewięciu szkół z terenu województwa, realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

mgr Grzegorz Michasiuk

linki

galeria