Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.06.2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

Ważne aby odpoczynek nie był ucieczką w próżnię,

ale aby był wypełniony spotkaniem.

św. Jan Paweł II

 

22 czerwca uczniowie ZSP w Chojnie uroczyście zakończyli rok szkolny i rozpoczęli upragnione wakacje, a dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im.  popr.  Ryszarda Kuleszy był to dzień kończący pewien znaczący etap w ich życiu.

 

Gościliśmy w tym dniu: Księdza Kanonika Jana Zalewskiego, Księdza Proboszcza Mariusza Matuszaka, Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosza Bogdańskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pana Leszka Siatkę, Starszego Chorążego Waldemara Chojnackiego z 5. Pułku Inżynieryjnego w  Szczecinie, Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Aldonę Wąchałę.

W pierwszej części uroczystości Dyrektor Szkoły – Pani Adriana Salamończyk pożegnała absolwentów ZSZ, a wychowawcy uroczyście wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy:

Absolwenci klasy III w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie oraz stolarz, wychowawca – mgr Gustaw Cedro

Absolwenci klasy III wielozawodowej, wychowawca – mgr Barbara Zubala

Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły oraz  podziękowanie skierowane do dyrekcji, wychowawców i wszystkich nauczycieli.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie nagrodami tych uczniów, którzy dali się poznać jako wyróżniający się w nauce, zdobywający laury w konkursach oraz  uzyskali 100% frekwencję.

Pani Kamila Góra wręczyła uczniom technikum informatycznego Certyfikaty Cisco IT  Essentials.

Starszy Chorąży Waldemar Chojnacki z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie wręczył puchar oraz dyplomy drużynie klas mundurowych za zajęcie III miejsca w wojewódzkich Zawodach użyteczno – bojowych klas mundurowych.

Uczniowie oraz nauczyciele, którzy odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe za granicą, otrzymali dokumenty Europass Mobilność.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie Pan Leszek Siatka złożył na ręce pani Dyrektor podziękowania dla całego grona pedagogicznego za dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz wręczył uczniom technikum informatycznego, odbywającym obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwie POMOT, dyplomy uznania za szczególną sumienność, zaangażowanie oraz znakomitą organizację pracy podczas praktyk.

Komendant Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosz Bogdański, podkreślając szczególną dbałość oraz zaangażowanie szkoły w zakresie realizacji inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i bezpieczeństwem młodzieży, wręczył Pani Dyrektor certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”.

Ksiądz Jan Zalewski życzył nauczycielom oraz uczniom dobrze spędzonego czasu odpoczynku.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za całoroczną pracę i życzyła udanych wakacji. Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas po odbiór świadectw promocyjnych.

 

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria