Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.10.2015 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIUM RADY POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dnia 22 października 2015 roku o godz. 14:00, podczas X sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się  uroczyste uhonorowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Czternaścioro młodych ludzi, którzy, cytując słowa młodopolskiego prozaika Stefana Żeromskiego: „Im więcej nauki piją, tym bardziej są spragnieni”, otrzymało stypendia w trzech kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za sukcesy w rywalizacji sportowej w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015. Stypendyści musieli wykazać się sumiennością, pracowitością i  wytrwałością, ponieważ, aby otrzymać stypendium, należało uzyskać średnią ocen minimum 5,0 i  bardzo dobre zachowanie (dla I kategorii), posiadać osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (dla II kategorii) lub odnosić sukcesy na polu dyscyplin sportowych (dla III kategorii). Stypendium obejmuje jednorazową nagrodę

pieniężną, która ma być zachętą do dalszej pracy, wyrazem uznania i wsparciem w realizowaniu marzeń.

STYPENDYŚCI RADY POWIATU

Z naszej szkoły stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego za wybitne wyniki w nauce otrzymało czworo uczniów:
Mikołaj Gajowski, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jest uczniem o wszechstronnych zainteresowaniach. Brał udział w wielu konkursach na etapie szkolnym i wojewódzkim, zdobywając m.in. I miejsce w etapie regionalnym i IV w etapie finałowym Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” oraz wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Geograficzno-Nautologicznym. Mikołaj reprezentuje szkołę na forum międzynarodowym uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach i projektach międzynarodowych realizowanych przez szkolny Klub Europejski Douzelage. Brał udział w Ogólnopolskim Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”, odbywającym się w Gdańsku ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2015. W przyszłości zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia ocen: 5,3

Hubert Pieloszczyk, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W roku szkolnym 2014/2015 reprezentował szkołę w ogólnopolskim konkursie matematycznym ALFIK, w Wojewódzkim Konkursie Geograficzno-Nautologicznym, Konkursie Wiedzy Prawno-Ekonomicznej oraz w Olimpiadzie Przedsiębiorczości na szczeblu szkolnym. Aktywnie uczestniczył w działalności szkolnego koła ekonomicznego. Jego mocnymi stronami są przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka i fizyka, dlatego studia i przyszłą karierę zawodową wiąże właśnie z tymi dziedzinami. Średnia ocen: 5,1

Aleksandra Bożek, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza, angażując się w akcje charytatywne na rzecz dzieci z domów dziecka oraz osób starszych w domach pomocy społecznej. Interesuje się przedmiotami ścisłymi. W roku szkolnym 2014/2015 reprezentowała szkołę w ogólnopolskim konkursie matematycznym ALFIK i Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. W szkolnym konkursie chemicznym „Alchemik” zajęła I miejsce. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki i czytać książki. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen: 5,0

Alicja Krystofiak, uczennica klasy IV Technikum Zawodowego, w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jest bardzo sumienną i aktywną uczennicą. Była współorganizatorem i prowadzącą odbywającego się w szkole Powiatowego Konkursu Mitologicznego. Brała udział w wielu konkursach m.in.: Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, szkolnym konkursie matematyczno-fizycznym „Ciekawe pomoce” oraz Wojewódzkim Konkursie „Profilaktyka oczami młodzieży”. Jej zainteresowania obejmują języki obce, informatykę, tworzenie stron internetowych, literaturę i turystykę rowerową. W przyszłości chciałaby studiować języki obce i informatykę,
a następnie pracować w branży IT. Średnia ocen: 5,0

Mikołaj Gajowski III b

linki

galeria