Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.11.2016 r. odbyły się szkolne eliminacje do III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

Szkolne eliminacje do III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego

W dniu 22 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się szkolne eliminacje do III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. W konkursie wzięło udział 18 uczniów.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowania postaw asertywnego zachowania, promowania zdrowego trybu życia oraz kształtowania postaw tolerancji i akceptacji.
W wyniku eliminacji szkolnych została wyłoniona 3 – osobowa drużyna uczniów, którzy otrzymali najwyższą punktację. Radosław Birger i Ryszard Wójcik z kl. I d LO oraz Mateusz Barczyk z kl. I TB będą reprezentowali szkołę w finale.
III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny odbędzie się w naszej szkole 1 grudnia 2016 r. o godz. 1000 w budynku nr 2 w sali nr 5. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Patronat nad konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie.

Pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria