Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.11.2018 r. odbyły się zajęcia na platformie OLS (Online Linguistic Support – wsparcie lingwistyczne online) dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne.

Zajęcia na platformie OLS dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne

 

            W dniu 22.11.2018 r. na 9 godzinie lekcyjnej w pracowni komputerowej odbyły się  zajęcia z platformy OLS (Online Linguistic Support – wsparcie lingwistyczne online) dla  uczniów wyjeżdżających w tym roku szkolnym na staże zagraniczne.

Celem pracy z platformą jest wzrost umiejętności językowych uczniów, zainteresowanie ora  zmotywowanie ich do większego wysiłku językowego przed wyjazdem na staże zagraniczne. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego mgr Joanna Gorska – Hamkało. Dwudziestu sześciu uczniów zostało podzielonych na dwie grupy. Sześciu uczniów klasy drugiej i trzeciej Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz sześciu uczniów klasy trzeciej Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk wypełniło wstępny test poziomujący. Składał się on z czterech części: słownictwa, gramatyki, słuchania oraz czytania.

Wyniki testu pokazały uczniom, jak wygląda ich poziom biegłości językowej w Skali Rady Europy od A1 – początkujący do C1 – zaawansowany we wszystkich czterech kategoriach osobno oraz razem. Test ten umożliwia tej tzw. „inteligentnej platformie” na dostosowanie poziomu poszczególnych zadań do umiejętności i możliwości uczniów. Kolejna grupa uczniów wyjeżdżających na staże uzupełni test poziomujący 30 listopada.

Po uzyskaniu wyników testu oraz obejrzeniu instruktażowego filmu celem przedsięwzięcia jest to, aby uczniowie mogli uzupełniać ćwiczenia na platformie i uczestniczyć w seminariach online codziennie przez ok. 20 min. Ta systematyczna praca nad umiejętnościami językowymi powinna zaowocować większą biegłością językową na stażach i po nich.

Zajęcia na platformie OLS ze wsparciem językowym nauczyciela anglisty będą odbywały się  co dwa tygodnie dla każdej z grup aż do momentu wyjazdu na staże. Po powrocie z  obcych krajów uczniowie ponownie uzupełnią test ewaluacyjny, określający ich poziom biegłości językowej, dzięki czemu będą mogli zobaczyć swój progres.

 

mgr Joanna Gorska – Hamkało

linki

galeria