Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

22.12.2015 r. miało miejsce przekazanie władzy Samorządu Uczniowskiego.

Przekazanie władz Samorządu Uczniowskiego

Po przeprowadzonych wyborach uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego, nadszedł czas na przekazanie władzy nowym członkom Samorządu Uczniowskiego. Nastąpiło to w dniu 22 grudnia podczas apelu w auli szkoły, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie z poszczególnych klas pod opieką wychowawców.

Uroczystość rozpoczęta została przypomnieniem składu ustępującego Samorządu Uczniowskiego i przedstawienia członków Samorządu przejmującego władzę.

Po raz ostatni apel poprowadził  Mikołaj Gajowski, który oddał uroczyście władzę nowemu przewodniczącemu, Krzysztofowi Stamblewskiemu, przekazując mu symboliczne biret.

Następnie, pani Emilia Skrzypa, opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz jej członkami wręczyła dyplomy i drobne upominki ustępującym opiekunom i członkom.
Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości, czyli ślubowanie Samorządu Uczniowskiego, którą poprowadził Pana Marek Łągiewczyk.

Po ślubowaniu głos zabrała Pani Dyrektor, Adriana Salamończyk i ksiądz Wojciech Koladyński. Duchowny przeczytał fragment Ewangelii o narodzinach Jezusa i przypomniał prawdziwą ideę Świat. W imieniu Dyrekcji i swoim, złożył społeczności szkolnej życzenia świąteczne i rozdał opłatek wszystkim gospodarzom klas.

Po pięknych słowach i życzeniach Dyrekcji i księdza, życzenia na Święta Bożego Narodzenia w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożyła Ewa Sokołowska i Jagoda Rzeszowska.

W nastrój świąteczny wprowadziła nas piękna pastorałka zaśpiewana przez Ewę Sokołowką  i  kolędy w wykonaniu szkolnego chóru.

Na zakończenie uroczystości, Samorząd Uczniowski uwiecznił tą piękną chwilę na pamiątkowym zdjęciu z udziałem całej Dyrekcji ZSP w Chojnie.

Kinga Hrycaj, kl. I TH

linki

galeria