Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23.01.2018 r. podpisana została umowa patronacka pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Umowa patronacka pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 23 stycznia 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi podpisana została umowa o  sprawowaniu patronatu naukowo – dydaktycznego pomiędzy ZSP w Chojnie, a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem umowy jest współpraca Wydziału i Szkoły, w kwestii promocji nauk geograficznych w skali lokalnej i regionalnej, a także szeroko rozumiana popularyzacja zagadnień z zakresu nauk geograficznych, zwiększająca potencjał naukowy młodzieży licealnej. W ramach sprawowania patronatu Wydział zobowiązuje się wspierać Szkołę w  nauczaniu geografii w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Współpraca stron ma  na  celu także umożliwianie rozwijania zainteresowań i zdolności najbardziej utalentowanym uczniom ZSP w Chojnie oraz ich gruntowniejsze przygotowanie do  ewentualnego podjęcia studiów na kierunkach geograficznych.

Umowę podpisali: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego prof.  dr  hab. Marek Dutkowski i wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mgr  Małgorzata Limanówka. Pełnomocnikiem Wydziału w realizacji postanowień umowy patronackiej jest dr hab. Paweł Czapliński, prof. US. Pełnomocnikiem ZSP w Chojnie – mgr  Edyta Daszkiewicz.

W ramach współpracy uczniowie klas licealnych, realizujący rozszerzony program geografii, będą brali udział w organizowanych przez Wydział pokazach lekcyjnych, wykładach, sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach, warsztatach tematycznych oraz  szkoleniach.

mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria