Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23.04. -19.05.2018 r. dziesięcioro uczniów z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa odbyło praktykę zawodową w Marsaskali na Malcie.

Praktyki zawodowe w Marsaskali

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W dniach od 23 kwietnia do 19 maja 2018 r. dziesięcioro uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa, odbyło praktykę zawodową w restauracjach oraz przedsiębiorstwie budowlanym w Marsaskali na Malcie, wyspie na Morzu Śródziemnym, 93 km na południe od Sycylii.

Czterotygodniowe staże wdrożyły uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności. Autorem wniosku projektu mobilności zawodowej, realizowanego przez ZSP w Chojnie, jest  nauczyciel, koordynator projektów pan J. C. Salamończyk.

W celu ułatwienia adaptacji w nowym środowisku uczestnicy projektu, przed  wyjazdem na staże, odbyli przygotowanie kulturowe, uczestniczyli w warsztatach z  psychologiem, pedagogiem i policjantem oraz ukończyli kurs języka angielskiego na  platformie językowej OLS. Ponadto młodzież została wyposażona w profesjonalną odzież stosownie do charakteru wykonywanej pracy.

Uczennice z klasy III Technikum Zawodowego kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Daria Tyrka, Anita Orszulak, Aneta Jaz, Justyna Jaz, Patrycja Kaweńska i Emilia Szpilska pracowały w restauracjach: JDJ Operations Ltd – Sensi oraz Illusions Ltd – 47 Summer Nights. Uczniowie kształcący się w klasie trzeciej Technikum Budowlanego w zawodzie technik budownictwa: Adam Raszpla, Patryk Kuzia, Maciej Ogonowski i Grzegorz Birger odbyli praktykę zawodową w przedsiębiorstwie budowlanym Bilom Construction LTD.

Staże odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczestnikom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Staż zawodowy miał na celu umożliwić uczniom pogłębienie wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz zapoznanie z wymaganiami obowiązującymi na europejskim rynku pracy, które są niezbędne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa. W trakcie staży uczniowie pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w  zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w  kształceniu i szkoleniu zawodowym” – ECVET. Są to wspólne ramy metodologiczne, ułatwiające akumulację i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie.

Uczennice w restauracjach były odpowiedzialne za utrzymywanie czystości i porządku, kompleksową obsługę gości, w tym przygotowywanie sal poprzez nakrywanie do stołu, dobieranie bielizny i zastawy stołowej do rodzaju posiłków, doskonaliły umiejętności z zakresu obsługi urządzeń gastronomicznych, a także kulturę zachowania oraz komunikację w języku angielskim. Stażystki nauczyły się ekspedycji potraw, sporządzania potraw charakterystycznych dla kuchni śródziemnomorskiej, aranżacji sal restauracyjnych. Przygotowywały pomocniki kelnerskie, poznały metody podawania potraw i napojów, odpowiadały za przygotowanie zamówień w barze. Ważnym doświadczeniem było zdobycie umiejętności przygotowywania kaw i koktajlów, a także nauka rozliczania kosztów konsumpcji z zastosowaniem różnych systemów operacyjnych.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa zdobyli wiedzę praktyczną, m.in.  z zakresu wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacji i kontrolowania robót budowlanych, rozpoznawania elementów zagospodarowania terenu budowy, rozróżniania środków transportu stosowanego w budownictwie, a także przestrzegania zasad transportu i składowania materiałów budowlanych.

W czasie wolnym od pracy stażyści zwiedzili wiele słynnych i atrakcyjnych miejsc turystycznych na Malcie, doskonaląc naukę języka angielskiego z panem Charlot. Zobaczyli Vallettę, najmniejszą stolicę Starego Kontynentu, która w 2018 r. została wybrana Europejską Stolicą Kultury. Nagromadzenie ponad 310 zabytków na powierzchni 55 ha sprawiło, że  miasto od 1980 r. jest wpisane na listę UNESCO. Zobaczyli Błękitną Grotę ( Blue Grotto), położoną nad brzegiem urwistego wybrzeża w pobliżu miejscowości Żurrieq, Marsaxlokk wieś rybacką, w której można podziwiać jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów na  wyspie, tworzony przez kolorowe łodzie o nazwie „Luzzu”.

Uczniowie zwiedzili również Mdinę – dawną stolicę Malty, jedną z najpiękniejszych miejscowości w basenie Morza Śródziemnego, urzekającą swymi wąskimi uliczkami, średniowiecznymi zabudowaniami, a także imponującymi murami, z których w słoneczne dni widać praktycznie całą Maltę. Stanowisko archeologiczne Ħaġar Qim, w którym zachowały się pozostałości megalitycznych świątyń, datowanych na IV i III tysiąclecie p.n.e. Kompleks w 1992 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Grupa uczniów odbyła rejs na trzecią, co do wielkości maltańską wyspę Comino, gdzie znajduje się Błękitna Laguna (Blue Lagoon).

Podczas czterotygodniowej praktyki uczniowie zdobyli ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, podnosząc kwalifikacje zawodowe. Nauka języka, a tym samym coraz  większa jego znajomość sprawiły, że byli coraz bardziej pewni siebie i samodzielni. Pracodawcy docenili trud i zaangażowanie uczniów, wystawiając im świetne referencje i oceny ze stażu. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności, podnieśli kwalifikacje zawodowe, kompetencje językowe i wielokulturowe. Osiągnęli wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Staż był ważnym doświadczeniem kształtującym tożsamość europejską. Dziś to młodzi, tolerancyjni obywatele świata, którzy zobaczyli i uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w bardzo dobrych restauracjach i uznanych przedsiębiorstwach.

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria