Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23.04. – 19.05.2018 r. sześć uczennic z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa odbyło praktykę zawodową w Sherborne w Anglii.

Praktyka zawodowa w Sherborne w Anglii

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W dniach od 23 kwietnia do 19 maja 2018 r. sześć uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, odbywało czterotygodniowy staż w Sherborne w Anglii, w ramach projektu” „Europejska jakość w  kształceniu zawodowym” z programu Erasmus+. Partnerem projektu były hotele The  Bakehouse B&B, The Eastbury, The Grange at Oborne.

Przed rozpoczęciem stażu dla uczestników projektu zorganizowano zajęcia z  przygotowania kulturowego, kurs językowy prowadzony w sposób tradycyjny oraz  z  wykorzystaniem platformy internetowej OLS. Odbyły się spotkania z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Kurs językowy oraz zajęcia podwyższające umiejętności komunikacyjne były kontynuowane także podczas praktyki za granicą. Uczniowie otrzymali odzież roboczą. W trakcie stażu pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym” – ECVET.

Do obowiązków stażystów należało utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przyjmowanie i realizowanie zleceń związanych z obsługą gości w części mieszkalnej, dbanie o gości i mienie hotelu. Stażyści poznali także pracę w recepcji, gdzie  obsługiwali urządzenia techniczne, komunikowali się w języku angielskim z gośćmi i  personelem oraz wykonywali inne obowiązki związane z programem praktyk.

Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie językowo – kulturowym prowadzonym przez  nauczyciela języka angielskiego Pana Boba Betts’a, który zapoznał uczestników kursu m. in. z historią Sherborne i hrabstwa Dorset oraz przybliżył stażystkom tradycje i zwyczaje panujące w Anglii.

W czasie wolnym od pracy stażystki zwiedzały okolice oraz brały udział w odbywających się  imprezach artystycznych i kulturalnych: wystawach, koncertach, paradach i wycieczkach. Uczestnicy projektu zwiedzili Sherborne, Yeowil i Exter.

W trakcie stażu uczennice spotkały się z ogromną życzliwością i wsparciem od wszystkich partnerów projektu. Menadżerowie hoteli oraz pracownicy wykazywali dużą wyrozumiałość wobec stażystek i zawsze chętnie służyli radą, dodatkowymi wyjaśnieniami oraz pomocą. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Pracodawcy docenili zaangażowanie i  pracowitość stażystek wystawiając wszystkim bardzo dobre referencje.

 

mgr Sylwia Łozińska

linki

galeria