Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23.05.2018 r. Kaja Nowak z kl. I b LO zajęła I miejsce w plebiscycie na najlepsze koło i indywidualną pasję podczas IV Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”.

IV Festiwal Kół Zainteresowań

 

23 maja 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w IV Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Szczecin oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Celem festiwalu była prezentacja działalności kół zainteresowań, prezentacja pasji indywidualnych uczniów, propagowanie pozalekcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.

Festiwal uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Cezary Hendryk. Podczas festiwalu działalność kół zainteresowań zaprezentowali uczniowie naszej szkoły działający w Szkolnej Grupie WOPR, Kole Recytatorskim i Teatralnym oraz Kole Budowlanym.

W kategorii indywidualne pasje, uczennice Kaja Nowak z klasy I b LO oraz Aneta Kaczor z  klasy III TH – zaprezentowały swój talent plastyczny, natomiast Natalia Ziembowska – uczennica klasy I b LO zaprezentowała swój talent wokalny.

Komisja konkursowa w składzie: p. Iwona Urbanik – reprezentująca Kuratorium Oświaty w  Szczecinie, p. Elżbieta Kubera – redaktor Kuriera Szczecińskiego, dr Barbara Popiel – Dziekan WNST WSH TWP w Szczecinie, dr Cezary Hendryk – Dziekan WNS WSH TWP w  Szczecinie oraz dr Alina Tomaszewska – Dyrektor ODN WSH TWP w Szczecinie wyłoniła zwycięzców plebiscytu na najlepsze koło i indywidualną pasję.

I miejsce zajęła – Kaja Nowak z ZSP w Chojnie,

II miejsce – Piraci mórz z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie,

III miejsce – Szkolna Grupa WOPR z ZSP w Chojnie.

Ponadto wyróżnienie otrzymała Natalia Ziembowska.

 

 

Artykuł „Młodzi pokazali swoje pasje” – 24kurier.pl – link

mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria