Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23.06.2016 r. lekcja języka angielskiego w SP w Chojnie poprowadzona przez naszych uczniów.

Wycieczka szkolna do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie

 

            Dnia 23 czerwca 2016 roku odbyła się wycieczka szkolna do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie, w ramach której uczniowie klasy 1 TB pod opieką pani mgr Joanny Gorskiej-Hamkało, opiekuna stażu pani Barbary Oleksy oraz nauczycielki języka angielskiego ze szkoły podstawowej, pani Krystyny Stasiak, przeprowadzili z klasą pierwszą zajęcia „Wyjątkowe zwierzęta”.

 

Działanie zostało zorganizowane w ramach Roku Otwartej Szkoły w odpowiedzi na podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/2016: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie technikum czytali uczniom szkoły podstawowej krótkie teksty o zwierzętach po angielsku, a następnie tłumaczyli je na język polski. Teksty te zostały przygotowane na podstawie książki dostosowanej do poziomu szkoły podstawowej Animal Athletes Caroline Laidlaw. Czytaniu tekstów towarzyszyła projekcja prezentacji multimedialnej ze zdjęciami. Uczniowie technikum przebrani za zwierzęta pokazywali również młodszym kolegom co dane zwierzę robi, jak się zachowuje.

 

Po każdym tekście uczniowie szkoły podstawowej zgadywali, o którym z zaprezentowanych na slajdzie zwierzątku była mowa. W trakcie zajęć młodzież uczyła młodszych kolegów i koleżanki nazw zwierząt oraz czasowników – czynności, które te zwierzęta wykonują w języku angielskim. Ponadto dzieci prezentowały czasowniki, chętni odgrywali zwierzęta, pozostałe osoby zgadywały.Wycieczka była doskonałą szansą na rozwój zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, wzrost kompetencji językowych oraz interpersonalnych. Młodzież w oryginalny sposób mogła nauczyć czegoś dzieci, czytając proste teksty i ilustrując je odgrywaniem ról, a dzieci, współpracując ze starszymi kolegami w formie zabawy, mogły dowiedzieć się kilku ciekawych informacji oraz przyswoić sobie podstawowe słówka w języku angielskim.

mgr Joanna Gorska-Hamkało

linki

galeria