Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23.06.2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Nie na dzień jeden siejesz swoje ziarno,
ale na jutra czas nieurodzony.
Antoni Lange

     W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli: Wicestarosta Powiatu pan Jerzy Miler, Ksiądz Proboszcz Mariusz Matuszak, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie – mł. insp. Kazimierz Piotrowski, Komendant Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosz Bogdański, Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Aldona Wąchała. Gościliśmy również rodziców oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Ze względu na niesprzyjającą aurę tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbyło się  wyjątkowo w auli szkolnej. Oficjalną część uroczystości rozpoczęliśmy o  godz.  9:00  wejściem kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych oraz uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Dla uczniów klas trzecich ZSZ, już absolwentów szkoły, uroczystość miała szczególny charakter. Odbiór świadectw kończył jeden z ważniejszych etapów w ich życiu i  otwierał nowy rozdział. „Wierzę w to, że w przyszłości dalej będziecie podwyższali i  zdobywali nowe kwalifikacje. Myślę, że i szkoła i pracodawcy wyposażyli Was w wiedzę i  umiejętności, i dali Wam podstawę, aby ci, którym w przyszłości będziecie świadczyli usługi byli z Was zadowoleni. (…) Życzę Wam wszystkiego dobrego w dorosłym już życiu!” – tak  absolwentów ZSZ żegnała dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk.
Wszyscy kończący szkołę uroczyście odebrali świadectwa z rąk wychowawców, a  absolwentka z najwyższą średnią ocen – Malwina Juzyszyn, dokonała wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.
W roku szkolnym 2016/2017 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy:


Absolwenci klasy III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, wychowawca – mgr Aleksander Lizak

 Absolwenci klasy III wielozawodowej, wychowawca – mgr Karolina Kubowicz

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie, które poprowadziła pani Karolina Kubowicz. Godnie reprezentować szkołę i żyć uczciwie w poszanowaniu wartości takich jak  prawda, honor, uczciwość – tymi słowami wychowankowie żegnali się ze swoją szkołą.
W imieniu absolwentów, Malwina Juzyszyn podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom za lata spędzone w szkole, za wsparcie i  mobilizację. Słowa dziękujemy i kwiaty złożone na ręce Dyrekcji kończyły tę część uroczystości, jednak nie stanowiły jej końca.
Przyszedł czas na wręczenie nagród i świadectw z biało – czerwonym paskiem najlepszym uczniom, dyplomów i podziękowań dla tych, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w nauce i zachowaniu oraz osiągnęli 100% frekwencję. Tym osobom świadectwa wręczała Pani Dyrektor.

Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i  sportowych przyjęli z rąk nauczycieli gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców. Wyróżnieni zostali również ci, którzy wykazali się  zaangażowaniem w życie szkoły. Uczniom, którzy odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe za granicą, wręczone zostały dokumenty Europass Mobilność.

Ważnym momentem uroczystości było wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w  Gryfinie mł. insp. Kazimierza Piotrowskiego, który w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wręczył Pani Dyrektor Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie za realizację wyjątkowych inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/2017. Przyznanie Certyfikatu było efektem m.in.  realizacji projektu Każdy różny – wszyscy równi w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz projektu Bezpieczna +, który zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler w imieniu Starosty Gryfińskiego i oraz Zarządu Rady Powiatu podziękował dyrekcji szkoły oraz gronu pedagogicznemu za pracę, życzył sukcesów w przyszłym roku szkolnym, a na czas wakacji udanego wypoczynku.
Ksiądz Proboszcz w słowie skierowanym do uczniów, gratulując wszystkim wyróżnionym i  nagrodzonym, zaznaczył, iż życie każdego człowieka można porównać do zawodów, w  których zwycięża ten, kto pomaga innym i kieruje się dobrem drugiego człowieka. Zwycięstw w takich zawodach życzył wszystkim zebranym na sali.
W imieniu uczniów podziękowania dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły wyraziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska. Gratulowała wyróżnionym uzyskania bardzo dobrych wyników i życzyła wspaniałych wakacji.
Takie były ostatnie chwile wspólnego, ponad godzinnego spotkania w sali gimnastycznej poświęconego zakończeniu roku szkolnego. Chwilę później nauczyciele wraz  z  wychowankami udali się do klas, aby podsumować miniony rok szkolny.

Już po oficjalnej części uroczystości szkołę odwiedził ks. Kanonik Jan Zalewski wraz  z Biskupem Czesławem Kozonem ordynariuszem kopenhaskim, składając na ręce Pani Dyrektor podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia dla całej społeczności szkolnej dobrego wypoczynku podczas wakacji.

Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2016/2017 powoli się kończy, a  to  oznacza szczególny czas podsumowań i rozstań, ale przecież podróż trwa. Nie kończą się wysiłki i dążenia do realizacji zamierzeń i celów – w lipcu i sierpniu niech będą to udane wakacje, a od września jak najlepsze wyniki w nauce.

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria