Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23.11.2015 r. odbyły się szkolne eliminacje do II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

Szkolne eliminacje do II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego

W dniu 23 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się szkolne eliminacje do II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów z klas LO, TZ oraz ZSZ.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie uzależnień, uświadomienie im negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania oraz promocja zdrowego stylu życia.
W wyniku eliminacji szkolnych została wyłoniona 3-osobowa drużyna uczniów, którzy otrzymali najwyższą punktację. Szymon Smalarz i Aleksandra Lizurej z kl. I c oraz  Nikola Michałek z kl. I TH będą reprezentowali szkołę w finale.
II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny odbędzie się w naszej szkole 1 grudnia 2015 r.
o godz. 1000 w budynku nr 2, w sali nr 5. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie.

 

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria