Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23.11.2017 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej.

Olimpiada Cyfrowa

 

W dniu 23 listopada 2017 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej, która jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on – line (listopad 2017 r.), projektu medialnego (styczeń – luty 2018 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.).

W Olimpiadzie Cyfrowej wzięli udział uczniowie kl. I, II i III Technikum Zawodowego w  zawodzie technik Informatyk. Do I etapu Olimpiady Cyfrowej ( testu on line) przystąpiło 2346 osób z 242 szkół z całej Polski. Wyniki zostały ogłoszone 30 listopada 2017 r.

Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikował się Piotr Przetacznik z klasy II TI.

 

mgr inż. Krzysztof Janik

linki

galeria