Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

23-27.06.2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z ZSP w Chojnie zrealizowało projekt “Voluntary work as stress remedy – Wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem” z programu Erasmus+.

Sprawozdanie z projektu Voluntary work as stress remedy – Wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem

 

 

            W dniach 23-27 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie zrealizowało projekt Voluntary work as stress remedyWolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem z programu Erasmus+.  Działania projektu realizowane były w  ZSP w Chojnie, a także w różnych placówkach w Chojnie, Moryniu i  Szczecinie. Partnerami w projekcie były następujące instytucje: z Węgier – Köszegi Testvervarosi Egyesulet, z Turcji – Konya Il Milli Egitim Mudurlugu, z Malty – Marsaskala Local Council, z Rumunii – Asociatia Douzelage Siret.

Głównym celem projektu było umożliwienie uczestnikom, liderom młodzieżowym, nabycia umiejętności walki ze stresem oraz wdrożenie młodych ludzi w wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem. Kurs szkoleniowy prowadziło dwóch trenerów: pani Joanna Gorska-Hamkało oraz pan Janusz Cezary Salamończyk. Osobami zaangażowanymi w projekt, odpowiedzialnymi za niektóre zadania byli: kierownik gospodarczy pan Rafał Czubik, sekretarz szkoły pani Sylwia Łozińska oraz referent pani Alicja Linkiewicz. Grupa uczestników kursu szkoleniowego składała się z liderów młodzieżowych z Malty, Węgier, Turcji, Rumunii i Polski. Działania, które podejmowano dotyczyły ludzi upośledzonych umysłowo i zwierząt w schroniskach.

Celami projektu były również: przekazanie wiedzy nt. fizycznych, emocjonalnych, psychologicznych i behawioralnych symptomów stresu, strategii porównania społecznego jako metody radzenia sobie ze stresem zachęcającej do wolontariatu z osobami upośledzonymi umysłowo; zdobycie wiedzy nt. innych strategii zmniejszających negatywny wpływ stresu na zdrowie człowieka oraz specyfiki wolontariatu dla osób opóźnionych umysłowo i w schroniskach dla zwierząt; integracja między uczestnikami projektu oraz integracja liderów młodzieżowych uczestniczących w kursie szkoleniowym z reprezentantami lokalnych organizacji w Chojnie.

W kursie szkoleniowym uczestniczyły 23 osoby, włączając dwóch trenerów. Grupa uczestników projektu składała się z liderów młodzieżowych z organizacji partnerskich projektu. Liderzy młodzieżowi byli w wieku 18-30 lat, byli absolwentami szkół średnich, studentami uniwersytetów, młodymi ludźmi, którzy właśnie rozpoczęli swoją pierwszą pracę i uczniami ostatniej klasy szkoły średniej. Liczba kobiet i mężczyzn była taka sama. Zajęcia szkoleniowe były przeprowadzane z użyciem metod edukacji nieformalnej, takich jak: gry integracyjne, pantomima, prezentacje, burza mózgów, dyskusja, badanie potrzeb, metoda projektowa, praca indywidualna i grupowa. W trakcie kursu szkoleniowego zapewniono również czas na wymianę opinii nt. codziennych zajęć w formie grup refleksyjnych.

W pierwszy dzień projektu, w sobotę, grupy narodowe zaprezentowały swoje organizacje i ich działania oraz rezultaty badania nt. problemów młodych ludzi w miastach partnerskich. Następnie cała grupa pracowała nad wyzwaniami w projekcie, bezpieczeństwem, nadziejami i obawami. Ostatnim punktem programu był wyjazd do Szczecina.

W niedzielę zajęcia zaczęły się od zabawy w escape room – uczestnicy rozwiązywali zagadki, labirynty, równania matematyczne, szukali wskazówek, grali na instrumentach, wykazywali się zręcznością, współpracowali, aby móc wyjść z pokoju. Następnie młodzież wykonywała różnorodne ćwiczenia związane z symptomami stresu, stworzyła kolaże, uzupełniła kwestionariusz dotyczący stresu, grała w gry związane z metodami radzenia sobie z problemami. Omówiono czynniki osobowości redukujące stres.

Sesja popołudniowa dotyczyła strategii porównania społecznego. Omówiono porównania w dół i w górę, myślenie kontrfaktyczne i różne psychologiczne interpretacje „altruizmu”. Uczestnicy porównali w parach swoje doświadczenia związane z trudnościami w nauce, konfliktami w rodzinie i wśród znajomych oraz przedyskutowali dlaczego wsparcie społeczne im pomaga. Dzień zakończył się konkursem na najlepsze, najoryginalniejsze zdjęcie pt. Ja i Chojna – pary uczestników projektu wybrały się „w teren” w poszukiwaniu inspiracji. Konkurs rozstrzygnięto przed zakończeniem projektu.

W poniedziałek młodzież wybrała się do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Podczas wizyty poinformowano uczestników projektu o historii i głównych działaniach instytucji. Koordynator projektu opowiedział terapeutom o projekcie Voluntary work as stress remedyWolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem z programu Erasmus+, jego celach i organizacjach partnerskich. Uczestnicy projektu pooglądali film ze sztuką „Historia Tarzana”, w której grali ludzie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie razem z dziećmi z przedszkola, wzięli udział w terapii muzycznej i zajęciach sportowych z grupą ludzi z odwiedzanej instytucji. Terapeuci poinformowali uczestników projektu o wolontariuszach zaangażowanych w codzienną pracę z osobami upośledzonymi umysłowo.

Następnie młodzież odwiedziła Bajkowe Przedszkole w Chojnie. W trakcie wizyty uczestnicy projektu poznali placówkę. Dowiedzieli się o oddziale integracyjnym, sprzęcie i metodach pracy używanych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, takimi jak autyzm, upośledzenie umysłowe czy choroba immunologiczna. Poznali dyrektora i przedszkolanki, którzy ich oprowadzili, opowiedzieli o codziennych działaniach dzieci, terapii logopedycznej, metodzie Tomatisa, zaprezentowali Salę doświadczeń świata. Młodzież wzięła udział w grach z dziećmi i poczęstunku – kawa i herbata oraz tradycyjne polskie ciasto drożdżowe; spędziła miło czas z maluchami.

Po południu kolejny warsztat dotyczył strategii redukowania stresu. Liderzy młodzieżowi omówili te strategie, przedyskutowali jak zmienić irracjonalne myślenie w konstruktywne, zagłosowali na najlepsze dowcipy, medytowali, czytali poezję, pisali wiersze, dowiedzieli się o eksperymencie nt. wyuczonej bezradności oraz prezentowali przygotowane przez grupy instrukcje jak radzić sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Dzień zakończył się zajęciami fizycznymi na sali gimnastycznej – uczestnicy integrowali się, grając w koszykówkę.

We wtorek liderzy młodzieżowi odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, prowadzony przez siostry zakonne. Jest to instytucja dla ludzi z poważnymi chorobami, którzy nie są w stanie żyć samemu i potrzebują ciągłej opieki. Uczestnicy projektu spotkali pacjentów i dowiedzieli się o ich problemach zdrowotnych, terapii i opiece, którą otrzymują. Zainicjowano dyskusję o cechach wolontariuszy, którzy pomagają w takich miejscach. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Morynia i odpoczynek nad jeziorem.

Po południu odbyło się spotkanie z wolontariuszem pracującym ze zwierzętami. Pani Agnieszka Świercz-Siwiera jest wolontariuszem w jednym z największych schronisk dla psów w Europie, w Radysach. Na spotkanie z młodzieżą przyszła z dwoma psami – jej własnym wziętym ze schroniska dużym mieszańcem Owczarka alzackiego i małym Hawańczykiem, któremu zapewnia dom tymczasowy. Opowiedziała wszystkim o różnych rodzajach wolontariatu dla zwierząt: prawdziwi wolontariusze wyprowadzają psy, robią im zdjęcia i odbierają telefony od potencjalnych właścicieli; osoby zapewniające tymczasowe domy, w których pies jest zabierany do weterynarza, uczy się go wykonywania podstawowych komend, komunikacji i kontaktu z ludźmi oraz wolontariusze online, którzy zamieszczają zdjęcia psów i udostępniają je swoim znajomym, żeby każdy pies mógł znaleźć kochający dom. Pani Agnieszka wyjaśniła również, że z powodu różnic pomiędzy psami – różnic w ich potrzebach, problemach i osobowościach – niezbędnym jest odpowiednie dopasowanie właściciela do psa, aby uzyskać wzajemną satysfakcję i szczęście. Po wydarzeniu uczestnicy skoncentrowali się na sposobie dopasowywania potencjalnego wolontariusza do działań, które powinien podjąć. Zaprezentowano metodę Assessment center, którą uczestnicy projektu zastosowali do swoich potrzeb, tworząc zadanie wraz z arkuszem obserwacyjnym.

W środę młodzież odwiedziła schronisko dla zwierząt prowadzone przez Stowarzyszenie Psijaciele, zarejestrowane w 2016 roku. Jest ono prowadzone jedynie przez wolontariuszy – 5 aktywnych członków zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie tego nietypowego schroniska. Zajmują się zabłąkanymi i źle potraktowanymi przez los psami i kotami i próbują znaleźć im nowe domy. Uczestnicy projektów poznali pracę wolontariuszy w schronisku i główne problemy, które rozwiązują, pomogli również posprzątać teren pod piknik, który miał odbyć się w weekend. Po południu przedyskutowano różne sposoby rozpowszechniania rezultatów projektu.

W trakcie kursu zostały osiągnięte wszystkie założone cele. Uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje wielokulturowe, usprawnili umiejętności pracy w grupie, poprawili umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, otrzymali dokument Youthpass. Przygotowano i rozdano uczestnikom projektu zestaw szkoleniowy z planem działań, treściami z projektu, grami i innymi ćwiczeniami. Jest on również dostępny jako otwarty zasób edukacyjny na stronie Stowarzyszenia Douzelage. Rezultaty projektu będą również rozpowszechnione przez partnerów projektu w ich miastach i wśród liderów młodzieżowych w sieci Douzelage. Projekt zakończono uroczystą, smaczną kolacją. Uczestnicy otrzymali drobne upominki, młodzież podziękowała trenerom oraz osobom wspierającym projekt za ich profesjonalizm, wysiłek i zaangażowanie oraz również wręczyła drobne prezenty.

 

 

mgr Joanna Gorska-Hamkało

linki

galeria