Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.04.2020 r. pożegnanie uczniów klas III liceum i IV technikum.

Pożegnanie uczniów klas III liceum i IV technikum kończących szkołę 24 kwietnia 2020 r.

Drodzy absolwenci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Nie dane nam było w tym szczególnym roku widzieć się w realu przez ostatni miesiąc, ani pożegnać tradycyjnie w murach Szkoły, którą właśnie kończycie. Pierwsze to w historii szkoły i przykre doświadczenie!

Kończy się ważny etap Waszego życia. Filozof rzymski, Seneka, zauważył, że życie dzieli się na trzy okresy: na to, co było, na to, co jest i na to, co będzie. Nie uprzedził tylko, że czas będzie płynął z taką prędkością, goniąc w nieskończoność, że coraz trudniej zauważyć to pomiędzy. Tak, to już to, co miało kiedyś tam, w odległej przyszłości nastąpić – koniec! Niestety, właśnie mija najpiękniejszy Wasz czas. Czas pierwszych miłości, niewielkiej odpowiedzialności, braku istotnych problemów i zmartwień związanych z dorosłością. Był to czas dojrzewania, spotkań z przyjaciółmi, imprez, beztroski, ale też często wytężonej pracy, związanej ze zdobywaniem wiedzy. Życie układa nam taki scenariusz, że przez wszystko trzeba przejść i wszystkiego zaznać, aby zdobyć życiowe doświadczenie. Przed Wami wiele niewiadomych, nowych wyzwań, decyzji, studia, praca,… Cieszcie się więc z tego, co posiadacie, radujcie się z chwil, które przeżyliście i przeżywacie, tych dobrych i tych złych, bo one wszystkie są ważne. Wspominajcie czas szkoły ciepło, choćby dlatego, że jest to czas Waszej młodości. A jak było? Każdy z Was oceni to za lat kilka, kilkanaście, już z perspektywy czasu, często z uśmiechem i nostalgią wspominając nawet to, co teraz wydaje się złe.

Zaczerpnijcie co nieco z myśli, gdzieś, kiedyś zapisanych, które na nową drogę Wam cytuję: „Nie bój się niczego, jesteś otoczony czułą obecnością. Miłość cię strzeże. Bądź blisko swego serca i tego, co jest najgłębszym jego pragnieniem. Nie udawaj uczuć, nie udawaj też, że ich nie masz, słuchaj co mówi twoje ciało, ono cię nie oszuka. Korzystaj ze swojej mądrości i podejmuj decyzje zgodne ze swym sercem, nawet jeśli dla innych twoje ścieżki są niepojęte. Świeć swoim światłem. Zostawiaj za sobą to, co zbędne i stare, odnawiaj i naprawiaj to, co ci potrzebne, z czego możesz czerpać. Dawaj hojnie, przyjmuj z miłością. Odmawiaj z przekonaniem. Przebaczaj. Bądź wdzięczny. Ufaj swemu wewnętrznemu głosowi, nie słuchaj krytyka, który chce ci odebrać entuzjazm. Od dziś zaczynasz swoje życie i od dziś możesz korzystać ze swojej mądrości. Jesteś tak młody, jak twoja wiara, tak stary, jak twoje zwątpienie, tak młody, jak twe zaufanie do samego siebie, tak stary, jak twój lęk, tak młody, jak twoja nadzieja, tak stary, jak twa rozpacz. Żyj tu i teraz, z odwagą i skupieniem. Weź głęboki oddech. Żyj!”

Dziękuję Waszym Wychowawcom, za doprowadzenie Was wszystkich, do tego szczęśliwego końca – Agacie Motyl, Agnieszce Pawlaczyk, Anecie Żurawskiej i Grzegorzowi Michasiukowi.

Dziękuję wszystkim, którzy godnie reprezentowali szkołę, osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach, realizowali wiele cennych przedsięwzięć, podnosili prestiż naszej szkoły.

Gratuluję i dziękuję tym absolwentom, którzy osiągnęli najwyższe, zasługujące na uznanie wyniki. Uczniowie którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75, ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymując świadectwo z „czerwonym paskiem”. Absolwenci ze średnią co najmniej 4,5, zostaną wyróżnieni wpisem do Złotej Księgi Absolwentów.
Najlepsi absolwenci, to:
– Natalia Bylewska, kl. 3bd LO, śr. 5,22
– Natalia Ziembowska, kl. 3bd LO, śr. 5,00
– Miłosz Parczewski, kl. 3bd LO, śr. 4,83
– Miłosz Zubala, kl. 3bd LO, śr. 4,78
– Wiktoria Borowiec, kl. 4 HŻ, śr. 4,75
– Dominika Hreczyńska, kl. 4 HŻ, śr. 4,64
– Piotr Przetacznik, kl. 4 BI, śr. 4,60
– Klaudia Matuszczyk, kl. 4 HŻ, śr. 4,54
– Kaja Nowak, kl. 3bd LO, śr. 4,50
– Kinga Świtalska, kl. 3ac LO, śr. 4,50
– Dariusz Śliwa, kl. 4 BI, śr, 4,37

Natalia Bylewska, która w II półroczu tego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,2 otrzyma stypendium Rady Powiatu, które będzie wręczone na uroczystej sesji.

Ogromne gratulacje i podziękowania kieruję do Filipa Urbana, który nie opuścił w tym roku szkolnym ani jednej godziny lekcyjnej, osiągając 100% frekwencję.

Drodzy absolwenci.

Dzisiaj otrzymaliście skany świadectw ukończenia szkoły. Oryginały świadectw odbierzecie, gdy, mam nadzieję, 5 czerwca spotkamy się przed maturą, zapowiadaną na 8 czerwca.

Życzę Wam teraz, drodzy absolwenci, wiary w siebie, wytrwałości, pięknych wyników na maturze i egzaminie zawodowym. Życzę mądrości życiowej, udanego i szczęśliwego życia. Kochajcie siebie, abyście umieli kochać innych. Żyjcie choć trochę dla innych, jeżeli chcecie w pełni żyć dla siebie.

Za wszystko co dobre, dziękuję Wam i Waszym Rodzicom.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

linki

galeria