Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.04. – 21.05.2018 r. sześciu uczniów z ZSP w Chojnie kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa odbyło praktykę zawodową na Węgrzech.

Praktyki zawodowe na Węgrzech w ramach realizacji projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” z programu Erasmus+

 

W dniach od 24 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. sześciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa, odbyło praktykę zawodową na Węgrzech. Czterech uczniów kształcących się  w zawodzie technik informatyk odbyło staż w firmie Remicro Kft w Kőszeg, będącej największym dostawcą Internetu w swoim regionie. Natomiast dwóch uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, odbyło staż w firmie Szárnyas Kft w Pusztacsó – jednej z największych firm ogólnobudowlanych w tym rejonie. Czterotygodniowe staże wdrożyły uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności. W ramach projektu dla uczestników odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe oraz psychologiczno – pedagogiczne. Zostały zorganizowane kursy językowe, odpowiedni ubiór obowiązujący w firmie. Odbyły się  spotkania z policjantem, pedagogiem oraz przedstawicielem miejscowości Kőszeg – Istvanem Matrai. Wszystko po to, aby ułatwić uczniom pracę, tak by jak najlepiej skorzystali z oferowanych możliwości i zapoznali się z warunkami pobytu oraz kulturą Węgier.

Przemysław Chański i Maciej Kiepura z Istvanem Matrai, opiekunem stażu i Peterem Rege, szefem firmy Remicro Kft w Kőszeg.

    Staże odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczniom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Staż zawodowy miał na celu umożliwienie uczniom pogłębienie wiadomości i umiejętności praktyczno – teoretycznych, współpracy w zespole, które są  niezbędne w zawodach technika informatyka oraz technika budownictwa.

Uczniowie w firmie informatycznej zajmowali się montażem i instalacją urządzeń sieciowych, eksploatacją komputerów osobistych oraz tworzeniem witryn internetowych. W  czasie stażu, mieli okazję poznać tutejsze krajobrazy podczas pracy w terenie. Uczniowie w firmie budowlanej zajmowali się technologią wykonania robót budowlanych oraz  dobieraniem odpowiednich materiałów do wykonywanej pracy.

Stawianie konstrukcji pod przyszły montaż anten.

Układanie kostki brukowej

W firmie Szárnyas Kft stażyści wyćwiczyli umiejętności m.in. wykonywania fundamentów i posadzek, więźb dachowych, montażu zbrojenia, układania paneli oraz kostki brukowej i wiele innych, co w rezultacie pozwoli w przyszłości na zbudowanie domu od  podstaw. Natomiast w firmie Remicro Kft stażyści nabyli umiejętności z zakresu administracji serwerów, tworzenia kabli połączeniowych typu 8P8C, stron internetowych oraz  konfiguracji urządzeń sieciowych. Ważnym aspektem podczas praktyk była komunikacja i kooperacja z pracownikami firmy. Uczniowie mieli okazję nauczyć się  budowy, zasad działania anten internetowych oraz za pomocą specjalistycznych narzędzi i  oprogramowania diagnozować oraz naprawiać ich usterki. Tworzyli również stronę internetową na rzecz projektu EULOCAL.

Tworzenie kabli połączeniowych 8P8C

Wykonywanie zbrojenia pod fundamenty.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez opiekuna stażu Istvana Matrai, który wykazał się wielkim zaangażowaniem w organizację naszego pobytu w  miejscowości Kőszeg. Stażyści poznali funkcjonowanie dwóch lokalnych szkół, w których nauczycielem był opiekun stażu, brali udział w lekcji i zwiedzali szkołę. Uczestniczyli w  lokalnych, tradycyjnych dla tej części regionu, uroczystościach święta wina oraz święta piwa, w trakcie których zaprezentowane zostały tańce oraz stroje regionalne. Wzięli również udział w spotkaniu z włodarzami miasta. Grupa miała okazję uczestniczyć w wielu wycieczkach. Poznali historię Węgier, jak i miast pobytu. Zwiedzili przepiękny pałac Helikon Kastélymúzeum. Odbyli wycieczkę do Vadászati Kiállítás, gdzie podziwiali majestatyczne trofea łowieckie. Udali się nad Balaton, które jest największym jeziorem w tej części Europy.

W trakcie miesięcznego pobytu, uczniowie zetknęli się z niesamowitą otwartością i  życzliwością ze strony lokalnej społeczności. Nabyli umiejętności językowe i zawodowe.

Uczniowie nad Balatonem.

„Praktyka na Węgrzech pozwoliła mi  nabyć nowe umiejętności z zakresu technologii IT oraz utworzyć siatkę kontaktów zagranicznych, które mogą być dla mnie furtką na sukces w przyszłości.” ~Przemysław Chański

„Staże zagraniczne pozwoliły nie tylko rozwinąć moje umiejętności zawodowe i komunikacyjne, lecz również zwiększyć pewność siebie i zdobyć doświadczenie, co  umożliwi bycie bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.” ~Maciej Kiepura

Uczniowie wraz z opiekunem Benjaminem Szarnyas i szefem firmy Janosem Szarnyas.

„Dzięki praktyce na Węgrach miałem możliwość poznania nowych technologii oraz zdobycia potrzebnego doświadczenia w branży budowlanej. Mogłem również poznać nową kulturę oraz obyczaje.” ~Kacper Dębowski

„Dzięki praktyce w Köszeg zdobyłem nowe doświadczenie w branży budowlanej oraz poznałem nowe technologie. Dało mi to także możliwość poznania nowej kultury i obyczajów.” ~Dawid Kaczmarczyk

„Dzięki odbytej praktyce na Węgrzech zdobyłem nowe umiejętności zawodowe potrzebne do branży budowlanej oraz  poznałem nowe technologie. Poznałem również nową kulturę oraz różne obyczaje” ~Piotr Kaszycki

„Dzięki rewelacyjnemu stażowi zagranicznemu odbytemu w Köszeg poznałem nowe technologie budowlane, które przydadzą się w zawodzie technik budownictwa. Jestem pod dużym wrażeniem otwartości oraz kultury mieszkańców Köszeg” ~Daniel Stypczyński

„Podczas praktyk moi uczniowie wykazali się dużą wiedzą z dziedziny wykonywanego zawodu. Ich kultura osobista i zaangażowanie w pracę spotkały się z dużą aprobatą pracodawców. Jestem szczęśliwy, że mogłem spędzić miesiąc na Węgrzech z tak dojrzałą i inteligentną młodzieżą, która w 100 procentach wywiązała się ze swoich obowiązków o czym świadczą opinie pracodawców i opiekuna Istvana Matrai ”

~Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

linki

galeria