Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.04.-21.05.2023 r. uczniowie technikum i BS I st. odbyli staże zawodowe na Węgrzech w ramach projektu „Europejskie Staże” z programu Erasmus+.

Praktyki zawodowe w Kőszeg na Węgrzech w ramach projektu „Europejskie staże” z programu Erasmus +

 

 

W terminie od 24 kwietnia do 21 maja 2023 r. realizowane były czterotygodniowe praktyki zawodowe w Kőszeg na Węgrzech. Uczniowie Technikum, kształcący się w zawodzie technik budownictwa: Kamil Czerwiński, Michał Gawlas i Szymon Portkowski z klasy 3 BI oraz uczeń Branżowej Szkoły I st., kształcący się zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – Artur Bosak z klasy 3 MM, realizowali praktykę zawodową w firmie budowlanej Szárnyas Kft, zajmującej się wykonywaniem robót ogólnobudowlanych.

Uczennice Technikum, kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa – Julia Równicka z klasy 3HŻ oraz Aleksandra Kowalska z klasy 4 HŻ, odbywały praktykę zawodową w Kőszeg Lutheran Highs School – Harangtorony Szálló, hotelu świadczącym usługi noclegowe i gastronomiczne.

Praktyki zawodowe realizowane były zgodnie z Porozumieniem o programie zajęć edukacyjnych w ramach mobilności programu Erasmus+, podpisanym przez organizacje wysyłającą i przyjmującą. Podczas stażu za granicą uczniowie byli objęci merytorycznym wsparciem opiekunów praktyk z instytucji przyjmujących.

Uczniowie odbywający praktykę w firmie budowlanej zajmowali się m.in. układaniem kostki brukowej, montowaniem izolacji budowlanych, murowaniem konstrukcji budowlanych.

Uczennice odbywające praktykę w hotelu, zajmowały się m.in. utrzymywaniem czystości i porządku w pokojach mieszkalnych oraz częściach wspólnych hotelu, a także przygotowywaniem sali gastronomicznej, poprzez nakrywanie do stołu oraz dobór zastawy stołowej i aranżacji miejsca przeznaczonego do posiłków.

Podczas pobytu na Węgrzech realizowany był program kulturowy. Uczniowie zwiedzili urokliwe miasto Kőszeg, byli na wycieczce w Budapeszcie, na basenach termalnych w Bukfurdo oraz w miasteczku Szombathely. Zwiedzili także zamek w Kőszeg oraz obejrzeli film 3D o historii Węgier. Uczestniczyli również w wycieczkach pieszych po górach, weszli na najwyższy punkt widokowy w Kőszeg Ohaz-Kilato oraz na Wzgórze Kalwaria.

Podczas zrealizowanych staży, uczniowie nabyli doświadczenie oraz zwiększyli swoje umiejętności zawodowe. Udoskonalili swoje kompetencje językowe, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim zyskali większą pewność siebie. Zdobyta wiedza oraz uzyskane umiejętności praktyczne z pewnością przydadzą im się zarówno w pracy zawodowej, jak również w życiu osobistym.

Opiekunowie praktyk z instytucji przyjmujących nie kryli swojego zadowolenia z zaangażowania i pracy uczniów, co miało odzwierciedlenie w wystawionych referencjach oraz ocenach praktyki zawodowej uczniów.

 

mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria