Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.05.2018 r. Adam Hrycaj z kl. II TB zajął I miejsce w szkolnym konkursie budowlanym „Najlepszy murarz”.

Konkurs budowlany „Najlepszy murarz”

 

W dniu 24 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  szkolny konkurs budowlany „Najlepszy murarz”. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy II TB.

Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych, wymiana doświadczeń między uczniami, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności budowlanych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wprowadzenie elementów rywalizacji.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fragmentu ściany według dokumentacji. Konkurs obejmował umiejętności praktyczne, zdobyte podczas nauki zajęć praktycznych, zgodnie z programem nauczania i standardami egzaminacyjnymi.

Sprawdzane były umiejętności z takich obszarów wymagań jak: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonanie zadania z  zachowaniem przepisów BHP.

Wykonanie zadania przyniosło uczniom dużo zadowolenia, było nowym doświadczeniem i  sprawdzianem przed egzaminem zawodowym, który odbędzie się niebawem.

            Tytuł najlepszego murarza zdobył Adam Hrycaj. Zwycięscy gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie.

 

mgr Joanna Rogacewicz

linki

galeria