Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta geografii w ramach programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta z geografii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

24 maja 2021 r. w ramach programu „Aktywna tablica” pani Edyta Daszkiewicz przeprowadziła lekcję otwartą z geografii. Lekcja odbyła się z wykorzystaniem platformy MS  Teams. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 1 BI oraz 5. nauczycieli współpracujących ze  szkołą w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, powstałej w wyniku Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 –„Aktywna tablica”.

Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność morza – obejmował zakres materiału z podstawy programowej do geografii na poziomie podstawowym.

W lekcji, w ramach narzędzi IT, wykorzystane zostały: prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, animacje procesów zachodzących w strefie brzegowej z  Multiteki – Oblicza Geografii wydawnictwa Nowa Era oraz program Google Earth. Dobór narzędzi uatrakcyjnił realizację tematu i umożliwił zaangażowanie uczniów podczas lekcji.

mgr Edyta Daszkiewicz

 

linki

galeria