Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.06.2022 r. finał współzawodnictwa klas o tytuł „Super Klasy”.

Finał współzawodnictwa klas

o tytuł „Super Klasy” 2021/2022

 

Podczas apelu z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 p. Dyrektor Adriana Salamończyk ogłosiła wyniki współzawodnictwa klas o tytuł „Super Klasy” w kategorii Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe oraz  Branżowa Szkoła I st. We współzawodnictwie klas oceniano średnią ocen klasy w  klasyfikacji rocznej, średnią ocen zachowania klasy w klasyfikacji rocznej, średnią frekwencję klasy w klasyfikacji rocznej, aktywność uczniów, udział w przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego oraz inicjatywę społeczną klasy. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli nauczycieli oraz uczniów, po przeanalizowaniu kart oceny klas, złożonych przez wychowawców, wyłoniła zwycięzców współzawodnictwa.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Liceum Ogólnokształcące zdobyła klasa 2d LO – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Technikum Zawodowe zdobyła klasa 1 TI – wychowawca mgr Kamila Góra.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Branżowa Szkoła I st. zdobyła klasa 2 PDW – wychowawca mgr Dorota Szwiec.

 

 

mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria