Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.06.2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

Sukces, to nie przypadek. To ciężka praca,
wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie,
a przede wszystkim miłość do tego
co robisz.
Pele

24 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 uczniowie ZSP w Chojnie uroczyście zakończyli rok szkolny i rozpoczęli upragnione wakacje, a dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia im.  popr. Ryszarda Kuleszy był to dzień kończący pewien znaczący etap w ich życiu.

Było przemówienie Pani Dyrektor, podsumowanie trudnego, bo kolejnego roku szkolnego z pandemią w tle. Nie zabrakło ciepłych słów podziękowań za wytrwałość, solidną pracę i godne reprezentowanie Szkoły w różnych konkursach i zawodach. Uroczyście pożegnani zostali absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia. Wychowawcy wręczali świadectwa ukończenia szkoły, po czym miało miejsce pamiątkowe zdjęcie, które po latach przypomni chwile towarzyszące zakończeniu tego etapu w ich życiu.

W roku szkolnym 2021-2022 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Branżowej Szkoły I stopnia im. ppor. Ryszarda Kuleszy:

Absolwenci klasy III wielozawodowej po gimnazjum, wychowawca – mgr Hanna Leszczyńska

Absolwenci klasy III wielozawodowej po szkole podstawowej, wychowawca – mgr Patrycja Naruszewicz

Absolwenci klasy III po szkole podstawowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wychowawca – mgr Łukasz Makowski

Absolwenci klasy III patronackiej POMOT w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz, wychowawca – mgr Emilia Marcinkowska

Bardzo ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie nagrodami tych uczniów, którzy dali się poznać jako wyróżniający się w nauce, zdobywający laury w konkursach oraz uzyskali 100% frekwencję. Pani Dyrektor przedstawiła stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz  Rady Powiatu Gryfińskiego. Wyróżnienia i nagrody potwierdziły, że warto znaleźć czas na pracę, bo jest podstawą sukcesu. Ważną chwilą było ogłoszenie wyników całorocznej rywalizacji klas o tytuł „Super Klasy”.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Liceum Ogólnokształcące zdobyła klasa 2d LO – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk.

Kamila Góra

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Technikum Zawodowe zdobyła klasa 1 TI – wychowawca mgr Kamila Góra.

Tytuł „Super Klasy” w kategorii Branżowa Szkoła I st. zdobyła klasa 2 PDW – wychowawca mgr Dorota Szwiec.

Symbolicznymi upominkami nagrodzeni zostali również uczniowie oddziału przygotowawczego dla ukraińskich uczniów.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom za całoroczną pracę i życzyła udanych wakacji. Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas po odbiór świadectw promocyjnych.

       Był czas nauki – intensywny, obfitujący w wiele wspaniałych chwil, a jednocześnie czas trudny, stawiający przed nami wiele wyzwań. Teraz przed nami wakacje, a z nimi inspirujące podróże, ciekawe spotkania, niezapomniane przeżycia. Do spotkania 1 września 2022 roku w  nowym roku szkolnym!

 

mgr Anna Krzemińska

 

linki

galeria