Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.10.2017 r. w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” Program Erasmus+, którego koordynatorem jest p. Janusz Cezary Salamończyk uczestnicy projektu rozpoczęli kurs językowy na platformie OLS.

Wsparcie Językowe Online Erasmus+

 

W ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, którego koordynatorem jest p. Janusz Cezary Salamończyk uczestnicy projektu rozpoczęli kurs językowy na platformie OLS.

Wsparcie Językowe Online (OLS) będzie pomagało uczestnikom programu Erasmus+ w podnoszeniu poziomu znajomości języka angielskiego, którym będą się posługiwali w okresie trwania 4-tygodniowych staży w przedsiębiorstwach na Węgrzech, Luksemburgu w Anglii i na Malcie.

Uroczystej inauguracji kursu dokonała Dyrektor Szkoły p. Adriana Salamończyk wspólnie z koordynatorem projektu w dniu 24 października 2017 r.. Zakwalifikowani uczniowie z Technikum Zawodowego w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą pracowali na platformie samodzielnie w domu, a raz na dwa tygodnie będą odbywały się konsultacje podsumowujące pracę własną na zajęciach z nauczycielem języka angielskiego p. Leszkiem Lejmanem.

  Przystępując do nauki na platformie OLS uczniowie wypełnili pierwszy test biegłości językowej, aby poddać ocenie swoje kompetencje językowe. Kurs językowy OLS, zawiera zarówno zajęcia interaktywne, jak i do samodzielnej nauki, które umożliwiają zwiększenie biegłości w opanowaniu języka obcego. Pod koniec okresu trwania mobilności uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie drugiego testu w celu ocenienia postępu, jaki poczynili.

Kurs językowy na platformie OLS jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Swoje umiejętności językowe uczniowie mogą ćwiczyć logując się z dowolnego miejsca. Erasmus+ OLS jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi przeglądarkami i dostępny z urządzeń mobilnych.

Wsparcie Językowe Online (OLS) zapewnia pomoc językową i przyczynia się do promowania nauki języków obcych. Jego celem jest lepsza jakość mobilności edukacyjnej, a także zmierzenie wpływu programu Erasmus+ na umiejętności językowe.

 

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria