Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.10.2019 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ uczniowie z kl. 3 TB i 4 TB uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

ZAJĘCIA DLA KLAS 3 TB i 4 TB NA WYDZIALE
BUDOWNICTWA I  ARCHITEKTURY ZUT W SZCZECINIE

 

W dniu 24 października 2019 r., w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” programu RPO WZ, 10 uczniów z kl. trzeciej i  czwartej Technikum Budowlanego uczestniczyło w zajęciach na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Naszą grupą zajął się dr inż. Krzysztof Tarnowski, który po  raz kolejny zorganizował ciekawą wycieczkę po Katedrach.

W trakcie spotkania w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu uczniowie mogli zaobserwować zasadę mieszania składników mieszanki betonowej i zmianę jej  struktury pod wpływem dodania plastyfikatorów. Dodatki tego typu w błyskawicznym tempie powodują, że mieszanka staje się bardziej płynna lub bardziej zwarta/plastyczna.

Na kolejnej Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa młodzież mogła zobaczyć, jak wygląda fragment instalacji różnego typu, np. wodnej i gazowej. Bardzo zaciekawiła uczniów budowa oraz działanie klimatyzatora.

Równie interesujące okazały się kolejne zajęcia w Katedrze Geotechniki, podczas których dr  Cyprian Seul wyjaśnił zasady osiadania gruntu, przytaczając za przykład bliski nam teren gruntów obok szkoły w Chojnie. Tu również uczniowie dowiedzieli się na jakich zasadach będzie przeprowadzany przekop pod tunel w Świnoujściu.

W Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu byliśmy świadkami tzw.  zrywania prętów stalowych. Maszyna do zrywania była podłączona do komputera i  dzięki temu, na wykresie mogliśmy zaobserwować jak wyglądają momenty, w których pręt ulega zniekształceniu, po czym następuje zerwanie, czyli pęknięcie.

Nasz pobyt na Wydziale Budownictwa i Architektury zakończony został ciekawym wykładem na temat stalowych konstrukcji i kominów. Została nam przedstawiona prezentacja związana z powyższymi zagadnieniami.

Wycieczka okazała się dla uczestników bardzo interesującym przeżyciem. Pojawiły się pytania do dalszej dyskusji oraz co najważniejsze – uczestnictwo w niej rozbudziło głód wiedzy.

Andżelika Szkuciak

Alicja Linkiewicz

linki

galeria