Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.10.2021 r. uczniowie klas 2 c LO i 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 2 c LO i 3 c LO

w 5 Pułku Inżynieryjnym

W dniu 24 października 2021 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, biorący udział w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy – w oparciu o bazę i  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na obiekty terenowe. Zgodnie z harmonogramem programu nauczania, realizowali zagadnienia dotyczące szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki.

Ćwiczono łączne czynności przygotowawcze do strzelania: ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie, rozkładanie i składanie broni. Zostali także zapoznani z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią (B.L.O.S.).

Kadeci zostali także zapoznani z zakresem sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej, która obowiązuje w Siłach Zbrojnych RP.

W zajęciach uczestniczyła klasa 3 c LO, będąca w V edycji CWKM, oraz klasa 2 c LO.

 

mgr Marek Bednarz

linki

galeria