Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.11.2017 r. odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej.

IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej

 

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej pod hasłem „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”. Organizatorem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, z którym od wielu lat nasza szkoła prowadzi współpracę, za  pośrednictwem mgr Norberta Oleśkowa.

Celem konkursu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu polskiego systemu prawnego. Jednocześnie, zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych, m.in.  z  makroekonomii, mikroekonomii i podstaw przedsiębiorczości. Ponadto poszerzenie wiedzy obejmującej obszar polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, funkcji i zadań Narodowego Banku Polskiego, roli państwa w gospodarce rynkowej, inflacji, papierów wartościowych, podstawowych instrumentów rynku kapitałowego, podstawowych produktów bankowych, ryzyka kursowego.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów z klasy I i II b LO: Patrycja Radtke, Magdalena Bielanin, Weronika Firląg, Kamila Pisanko i Mateusz Grzegórzek.

Uczniowie w ciągu 75 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, który składał się  z  25  pytań z zakresu ekonomii i 25 z zakresu prawa.

Nad Konkursem czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji US:

– dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US,

– prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski – Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i  Administracji US,

– dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i  Administracji US,

– dr Katarzyna Dadańska – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji US – koordynator,

– dr Wojciech Bożek – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji US – koordynator.

Opiekunowie uczniów, w czasie trwania konkursu, mieli możliwość wzięcia udziału w  seminarium tematycznym pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”, poprowadzone przez dr hab. Katarzynę Święch –Kujawską, prof.US i  dra Wojciecha Bożka.

Po napisaniu testu przez uczestników konkursu, wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez Organizatora. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną i naukową WPiA US, którą przedstawili studenci i zarazem członkowie Koła Naukowego Prawa Finansowego „Fiskus”. Na zakończenie Pani mgr Iwona Sagan zapoznała uczestników i  opiekunów z zasadami działania i zasobami Biblioteki WPiA US.

W dniu 8 grudnia 2017 r. w II etapie Konkursu będzie brał udział Mateusz Grzegórzek z  klasy II b LO, który zdobył wystarczającą ilość punktów, aby zaleźć się w gronie uczestników dalszych zmagań Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej. Życzymy powodzenia!

mgr Emilia Skrzypa

linki

galeria