Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.11.2017 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego już po raz piąty reprezentowali szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo Planeta”

W dniu 24 listopada 2017 r. już po raz piąty uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Celem Konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak  też  terytorialnym).

Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu metodą jednokrotnego wyboru. Test składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na  odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych związanych było z wykorzystaniem załączonej mapy.

W tym roku pytanie otwarte brzmiało – „Do którego kraju lub, w jaki region świata pojechałbyś gdybyś miał nieograniczoną ilość czasu i pieniędzy? Odpowiedź uzasadnij”.

W konkursie udział wzięli:

 1. Natalia Ziembowska – kl. I b LO
 2. Ada Kaniewska – kl. II a LO
 3. Dominik Nycz – kl. II b LO
 4. Justyna Zygmunt – kl. II b LO
 5. Wiktor Hadała – kl. III b LO
 6. Justyna Mularczyk – III d LO
 7. Julia Zbaradzka – kl. III b LO
 8. Katarzyna Szymkowiak – kl. III d LO
 9. Mariola Hendrysiak – kl. III d LO
 10. Justyna Leszczyńska – kl. III d LO
 11. Natalia Zalewska – kl. III b LO
 12. Szymon Pluskot – kl. III b LO
 13. Oliwia Gramburg – kl. III d LO
 14. Łucja Koba – kl. III d LO
 15. Hanna Babiarz – kl. III d LO
 16. Agata Majewska – kl. III d LO
 17. Dominika Zienkiewicz – kl. III d LO
 18. Szymon Boruciński – kl. III b LO
 19. Jacek Ceglarek – kl. III b LO
 20. Łukasz Zimny – kl. III d LO
 21. Karol Kłonowski – kl. III b LO
 22. Aleksandra Pieloszczyk – kl. III b LO
 23. Justyna Zarzycka – kl. III b LO
 24. Korneli Gil – kl. III b LO
 25. Maciej Budynkiewicz – kl. III b LO
 26. Damian Porczyński – kl. III b LO
 27. Julia Walusz – kl. III d LO

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły 31.03.2018 r.

 

Szkolny organizator konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria